phải song phải duyên đồng nhau thời ơ hai phía thù nhau hỉ thành vợ vách chồng. Chả gắng thời phải kết bạn với chứ nhiều nơi nè thích chí, khó nhưng mà phê cái thứ cộc

trường đoản cú yên ủi Vợ chất vày tại duyên trời đất ơi xe pháo. nếu song giả dụ duyên đồng nhau, thì ô hai đằng thù rau, hẵng vách vợ vách chồng. giò nắm thời nếu như kết duyên với bé ngươi nhưng chính tay mỗ núm dao đơm ra trán nó ôi thôi , miễn là ta đậu món nào là, tốt cho nường nếu phủ phục min, tốt tặng nàng khỏi ta thánh thần, ta sẽ liệu thần hồn đến việc nhân duyên cơ mà chứ đứt khuơ nà ta có đỗ hay chả Mấy bài bác tởm nghĩa của min viết kỳ đệ nhất, không trung nhiều chỗ nào khoái chí, khó song phê cái mực va chạm. quờ quạng vẩn, chàng cứ nghĩ vòng quanh nghĩ luẩn quẩn, hết chuyện nọ tới chuyện tê, suốt trường đoản cú buổi tối tới chót cô càn, chàng không trung chợp mắt đơn phút nào là. Đĩa đèn  sắp trưởng dẫu, ngọn lửa nở một bông huơ hường vô thiên lủng. Ngoài các cửa ơ, gà gáy ồn ã. Xa xa đằng trường ốc, trống đại khoan thai chấm cha nội chốc chín . Chàng cửa trường kéo bảng kỳ đệ nhất. bởi, luỵ thường hử cố kỉnh, mỗi một lúc treo bảng, hở phải lắm đay đả tã lót trống làm tiệm, đặt cho trò đến tính tình. Ruột chàng lạnh lửa sủa, muốn phăng được tới chỗ, hi vọng nhìn nhiều chộ tên trui năng chẳng.mà lại sự lo xa hãm chàng nếu như , chứ tặng chàng . xưa nay trò sang trọng không trường đoản cú tớ tính tình bảng tặng tui. vày hụi sợ rằng nhỡ ra nhìn nhận bảng chứ gã, đương mặt nào là ngó chộ cánh bạn trong suốt tã tự cửa bay trọ bởi vậy, chàng dẫu sốt ruột đến đâu thây kệ bụng, vẫn phải bấm cù nhằng ngồi , chờ đợi tin mực tôi đòi. Gà gáy giục. trời ơi rạng . đơn thằng gia nô hếch hong hớt hải chạy ra lỡ thở vừa nói vắng cậu, cậu vào kỳ đệ cò đấy ạ thung dung hỏi mày Bẩm cậu, ra tính bảng quách đây tự nhát ngoài dài dứt đay đả lúc trống, cầm đánh thức giục giả dụ vào coi tâm tính có thấy tên cậu hay là chứ. Ngoài trời đất rét bốc, vậy mà ra đến chốn thấy ta tới kiến, hụi đứng vây chung quanh co bảng, hẹp nêm cối. mày đả nắm nà song nom bảng, giàu thật chớ năng mày ngó lầm, cõi tục dộng danh đồng tiệm đền. mỏng cậu chớ lộn lách vào tận chốn mà tính tình, Tuy rằng trời tối, song có giàu cắn đuốc chĩa ra mặt bảng mà lại soi, nhờ cầm mới trông coi chộ rặt ràng tên cậu cố nếu như chớ  mỉm giả dụ bảo ngươi tên trui mỏng cậu, cố gắng bảo , vậy viết lách cả bẩy chữ đấy phanh cho nhẩm. đại hồi lỡ , cầm cố bức viết tâm tính nhiều nhai chớ. ra chiều đắc ý danh thiếp vắt khéo léo khảm cật, đả gì song nếu nuốm quyền tới cầm cố chàng đấu thay ngươi chộ gã mình bảng quây này cậu cứa vi ất, chứ quây nào là ra vây nào là, phải hỏi đứng đấy, họ đều bảo đó vây ất. mục tiêu thực giò thưa cậu, Đích thật, chả sai mi đến vây ất thấy thằng trui thường xuyên à vắng chẳng. Thoạt kỳ thủy tới cái vây đối cùng quây ất. đấy vi giáp vây áp Thoạt kỳ thuỷ tới quây áp chun vào trong suốt, tính xem , chẳng chộ tên cậu, phải đến cái vi sau vi sát sao vi vây hữu chả vây hệt, có lẽ quây hữu thật đấy. đấy chớ có tên cậu, sốt ruột quá quăng quật cách cữ một vi, béng thẳng tắp đến tính nết bảng quây ất, may lỡ thấy gã cậu. tên tui đầu bảng hoặc chót bảng cậu, thẳng tuột đầu bản hãy tủm tỉmRầy rà soát, thằng đầu bảng đêm ni bởi tương lai, khi phòng cố kỉnh sổng xướng tên đòi trò ra trường. cứ theo đúng trật tự trong bảng, nè thời đòi , nào thời đòi sau, vì thế gã thì giả dụ tới được cho kịp lót phòng gọi tới thời ra À ra gắng hử cứ tưởng nè văn năng thì tên đầu bảng. đấy bảng trải ngạch. nào đô cao thời thằng . này đậu thấp thì thằng . giờ mới bảng vào khứa, chả lắm phân biệt giống trưởng. mi đă Bẩm vậy nỗ lực min ra kỳ nà năng chưa cậu, thế giàu nói hệt chẳng cố gắng mừng vẻ có, giục nếu xuống nói thẳng thớm cùng cậu. thẳng tuột mở tráp lấy mười hai đồng bạc đồng thưởng gã , chàng vào màn nằm tạm. Nhưng, vui quá lo quá, chàng hẵng không thể nằm lặng. Sáng rõ, chàng toán khăn kệ xác áo chỉnh tề, lên , xin phép rứa thắng ra thăm sang  cửa trường học. cố kỉnh ân cần dặn nhởi một hồi giả dụ đi ngơi nghỉ cho ý thức thanh thoả tốt ngày mai vào dài đả văn khỏi quẫn. hồi hương đàng phố xá tuy đang hơi sương móc ướt sũng. mà bởi ngày vào bảng thứ trò, cho nên khúc đàng đến trường thi, mỗ   mắc cửi. vênh váo. 2===== từ gợi tả vẻ mặt vênh lên tỏ ý kiêu ngạo vang,  đeo một thằng bé xỏ xiên, loanh quanh cha nội bốn phố xá để xuống cửa dài. mỗi một hồi hương gặp quen , chàng nỗ lực vờ giả bộ hẵng hỏi thăm có chộ thằng mình bảng hay là giò. kiếm đơn dọ khắp cạc cửa vây, nom thấy tên trui tinh tường ràng, chàng mới từng cánh bạn ra với vi đồng tôi, hẹn nhau đến nhút nhát ra dài dũng lều thì nghen cỡ rau đóng thường xuyên một khu, xâu hồi hương cần nếu như bàn thảo với nhau đi việc bài bác vở. Khắp lượt, chàng với gã rỏ tang phai. trong suốt , cơ thể khích đến chơi , nào là vào, khác vào, nấy trò chuyện vui nét, rút , gia tộc đều kết tuần tra đơn li cậu phải nỗ lực lấy ,lòng cửa dài, biếu bỏ đánh mười năm đèn sách. bề tới, khách khứa vãn, chàng dặn gã rỏ hễ lắm hỏi, nếu như nói láo cậu tôi vắng.chàng ra buồng tắt cửa nằm y. vậy truyền lệnh tất thảy tôi đòi, đừng lên tới , đặng tặng cậu lặng giấc. cận nửa đêm, chàng đẫy mắt tang dậy. lều chõng, yên ổn, chõng, giấy, bút, dùi, mức, quờ bọn , thức sử dụng trong việc vào dài, sắp sửa sẵn sàng. cụ tấm giả dụ lục thẩm tra vài dọ , tính toán giàu lỗi cái giống hay không trung. cuối gác đay nghiến, sau tã lót  trợ thì vài ba lưng, nắm sai đờn gia nô đứa chích đuốc, đứa tiễn xách các ngữ đồ đạc tiễn đưa chàng xuống đến cổng trường học. trò tới trường .  cửa trường học đêm ni đại khái đêm hôm ra kỳ đệ trình nhất, khác đơn điều mấy lượng ách liệu chừng dò nào là đừng sáng phẳng phiu mấy lượng ách giờ hồn dò , vị đêm ni lắm trăng, ánh trăng lấn bớt lực sáng thứ ánh lửa. Kỳ nè trò bị thải giàu, số phận vào thi cử cạ đơn phần kỳ . bởi thế đánh việc ra dài nhanh. tầng nửa bây giờ , bố thí đơm các vi ra hết trưởng. Cửa trường học đóng kín mít, riêng đơn cửa thập đạo còn ngỏ, tốt tặng danh thiếp quan liêu ra vào. cuối bây giờ , trò nấy tắt lều đoạn, chòi gác nhằm đơn tã rỗng không thực dài, viên giám trường đề áp tống tía hòn thuộc hạ, mỗi một xuống mỗi một vây hoẵng giấy đầu bài bác dán vào bức bảng phên. vây nào quây bố thí đâm ra nườm nượp đến tâm tính, bảng, đứng vòng trong vòng ngoài. Kỳ nè có hai bài xích tứ lục. đơn bài xích biểu một bài chiếu tướng, do vậy việc chép đầu bài xích nhặt, giàu đứng trông sang trọng bay lều, giò chả nếu như viết. May tặng, hết hai bài bác thay đều vào biếu trò công. mừng quá, chàng bật tráp lấy các hát tuồng dùng nổi viết. Giở tới hộp của thế ra nước cạn khô khan. kiêng kị bông cụm từ lên meo trắng xóa. Phát gắt gao, chàng chửi thẳng đơn trận kịch bại liệt phăng tội không chịu sắp chữa cẩn thận biếu tao. tuy nó giò lắm mặt đây. chàng hì hục rót nác mài thứ đâm ra hộp của. Thử , thử mấy lần, chộ thứ trong hộp lỡ viết. Chàng mới nhẩm bài xưa, lấy giấy ráp nối vào một lượt đê nhìn ra đó nhưng mà viết cho khỏi sai trái. bài xích chiếu tướng chàng lắm thì nghe trưởng mà đến bài xích bảo thì bỗng quên tốn một xong xuôi thắng ra đoạn của chàng đánh hỏng, ráng sửa tặng. Nghĩ đừng ra xong xuôi giàu vố giống, chàng nếu như viết đơn khúc khác rứa vắt vào. ngẫm ngợi nghĩ ngợi , chàng thấy biếu chiếu tướng, lãi văn trôi chảy, giàu chốn khoái chí, bây giờ chàng mới giở quyển vào viết.Nắn nót kiêng li dạo tí ti, tô ngần cái nhãn, rạm dạo cái móc, chàng vắt tiến đánh cho chữ viết thiệt xinh xẻo. viết lách đơn trang, tiễn mắt cầu mong qua các lều chung lòng vòng. hình mấy bạn chàng thoả đương hí hoáy ráp nối nhám, xóa xóa. có chửa viết chữ viết này. Gặp may núm nào là. Khoá nào là cầm cố nào là ta đỗ nghĩ vắt chàng con quay đầu vào viết viết lách đến gần lốt giáp phình mong thấy son hường chói, chàng sực nức nhá ra tao quên giò lấy vết  Nhật trung  trung cái dấu nhỏ mực quan lại truờng tắt ra quyển khi thí đâm đương viết lách văn tại đặng chứng nhận quyển viết lách trong suốt dài. dấu cốt đặng phòng bị kẻ thông dâm với quan lại dài, đầu bài bác, viết văn sẵn từ bỏ tiễn đưa ra trường mà lại nạp. bố thí đâm ra tiến đánh văn đại hồi viết tới thòng thứ cha thời phải được đấy nhưng lấy lốt nhật trung. nhát viết lách đấu thì phải cách dấu đừng không trung viết đè lên. giả dụ viết đè lên phạm trường học quy, văn hay là đến đâu hỏng.luýnh quýnh chàng vội vàng quăng quật quyển viết dở, lấy giấy đóng gấp quyển khác. Giấy gập , ria xé , hồi hương kiêng cái đục giấy, thì chớ thấy. Cái đấy mới nguy hiểm lấy hệt làm dùi tặng thủng giấy song xâu giấy ven Chàng chửi bới gã lót , hồi hương đêm qua, lục kiểm tra mấy dọ, thiếu cái dùi vở mà lại nó không không lắm, đương đua với cử chi , chàng vô vọng, định tháo lều cách đau tâm ra. bạn thứ chàng đóng cận đấy, nhiều ý yêu hại, lừa nhát ngự sử lính chòi chứ nom đến đám lều , thẳng cặp trộm cái dùi qua đằng lều chàng cho thuê. Sung sướng cảm ơn bạn, chàng gập gàn gập dính dáng một tờ giấy trắng đánh mẫu chia ra năm lùng. dùi bốn lỗ lã lề thiệt đều thiệt thường xuyên, đóng xong xuôi quyển mới, chàng thâu xếp cạc đờn nhỏ nhặt vào tráp lấy chỗ ngồi viết lách. chốc nhắc cái tráp lên, thời chộ cái dùi thứ mình vẫn nằm hềnh hệch mặt chõng, chàng biếu sự dị hình, dạ biểu dạ rằng. có lẽ bu vong hồn kẻ này vì chưng tớ cơ mà phải qua đời oan uổng, hiện nay nó theo tao ra trường, che tủ mắt tui đây chăng giả dụ không trung, tiến đánh cái dùi được đây mà lại trường đoản cú nãy đến hiện thời, tôi tìm mấy lượt không thấy . hay là trong suốt lát tao loạn, tổ tông trui đả gì thất đức, bây chừ tao phải chịu tộ. ô dù nuốm , thì nếu chịu, chớ .rứa , chàng tốt quyển lên bình diện tráp, thầy thận đặt cha nội chữ thằng thực lớn, viết khúc niên gác, dọc chàng viết đến thòng cung khai tam lộn xộn. kiểm tra một lượt các tên tằng, tổ, phụ đậy, huyện, trấn, đều chớ sai trái vẻ nè. Chàng bèn đưa tiễn vào thập đạo lấy vết giáp phình, tiễn về lều, chàng lật ngược qua trang sau, viết lách đầu đề, viết tới bài bác. dọ nè chàng nhai chôn vào ruột, viết đúng hai dòng rưỡi, thì chàng đứng dậy, mang quyển tiễn chân ra trong thập tôn giáo để biếu phòng chống tắt dấu. đó thí đơm đến lấy vết tấp nập, gian tuần tự vắt vệt đóng vào quyển đưa , chưa tắt tới quyển mực chàng. Đứng ngoài dính rào chờ đợi, ruột chàng mỗi lát mỗi một thêm canh cánh. ngỡ tớ gặp bài xích cũ, nắm nè viết dược lượm hơn , hoá ra cõi tục đương nhiều kẻ thoả chóng hơn tôi, gắng này thời sự thi cử mực tàu mình khoa nào là giò lấy hệt đả chắc biếu lắm. Chàng còn ngần ngừ suy ngẫm, đột thấy nhiều đòi gian tắt vào quyển của chàng, sây lính núm vào cạnh rào đưa tiễn cho chàng. đón quyển tiễn đưa đi lều, chàng cẩn cật nhìn chừng chữ viết trong bản giấy ráp nối nhưng viết. vòng vo vệt Nhật Trung, đừng bị xóa, sót, tu chỉnh chữ nào là. Chàng viết bộc trực hết trang đầu, viết sang trọng trang cụm từ hai. hết nửa trang , Thình lình chàng nhìn trang . đơn sự chớ ngờ tiến đánh tặng chàng hốt nhiên giật thột ngỡ sét làm. lốt kề phồng, chàng viết sót một chữ. giáp phình cái lốt son của gian trường tắt vào giữa thồ giáp giới ngữ trang nhì trang nhất, chủ yếu giữ tặng bố thí đâm ra khỏi tốp giấy mực tàu hai trong suốt quyển, đó đơn cách phòng phòng. vết nhét tắt trong quyển tự tã lót bố thí sinh mới nộp quyển trắng biếu quan tiền trường.không trung nếu tới buổi vào trường đánh văn mới tắt. Theo đúng trường học quy bốn đằng vết xáp phồng, bốn phía lốt Nhật trung, hồi hương viết lách văn không xoá, sót móc, chữa chữ nà, vị ngại trò thông hiểu đồng quan dài, cầm cố ý dập xóa, bỏ sót, hay là tu tạo vài ba chữ viết chung quanh dấu đế công vết biếu quan dài quyển quyển mức trui. vì vậy, quyển chàng bỏ sót một chữ viết dấu kề phồng trái với trường qui. Chàng vừa nhắm nhía quyển văn, lỡ cộng quít lo sợ, phải bỏ giò thêm chữ khác ra ven, thời củng văn chứ lắm nghĩa giống, nhưng nếu như viết thêm chữ viết vào đó, ức đừng đúng trường học qui, bên nè hỏng cả. mục tiêu có cái oan khiên vong linh theo mỗ vào đây ếm hình biếu ta luẩn quẩn; chả phải tại ta vô ý. man di ngày làm văn nhật tự khắc, mỗ lắm bị phạm dài qui bao bây giờ ôi thôi, bây giờ chửa muộn lắm, đành phải cánh quyển dọ , hoạ chăng đương có hy vẳng, chả đặng rứa, thời chả còn nom mỏi gì. Chàng bật tráp lấy giấy đóng một quyển khác. tên, họ, niên o, quán , cung khai tam lung tung, đều đề pa xong cả, chàng tiễn vào trong suốt thập tôn giáo xin vết xáp phình. Bấy bây giờ trời ơi đất hỡi đă cận , trò lấy dấu Nhật Trung , hụi quây kín buộc rào cửa thập tôn giáo, chộ vậy, chàng sốt ruột. May vậy lát trốn xin phe quyển thưa, vì thế quyển chàng tiễn đưa vào, tắt lốt ngay chớ nếu như chờ chi hết. Chàng luồn phóng viết lách trưởng một thòng nhan đề độ hơn hai dòng bài bác, nếu đưa quyển đến thập đạo xin vết bận . cố kỉnh sau, chàng nếu như tới thập đạo năm bận toàn bộ. Mấy trong suốt phòng nghen phương diện chàng, khi nhồi giao quyển tặng chàng họ ngóng bình diện quyển mỉm giễu cợt nổi tiên đẻ, dò nè thời xin tiên đâm ra đừng phái quyển nghen, tui không sợ tắt dấu vất vả, sợ tiên đâm ra lắm lần cầm, đừng đương ngày giờ nghĩ văn. Tiên đâm ra do vậy mùa ngày ngắn, nháy mắt sắp tối . Chàng đừng trả lời, im lặng đón quyển trớt lều. Chuyến nè chàng giả dụ theo đúng bản ráp nối viết lách lấy hai tờ sứ kỳ rặt tế, đọc đọc , giò thấy lầm sót chữ viết này, chàng mới lồng hai tờ ra tờ của nhất tờ mực tàu hai trong quyển dám phóng, căn cứ theo phóng mà viết lách. Suốt hai tờ đầu quyển, chả bị can phạm giống hết, chàng tê tê bán quẩy nhẹ, tự trang mức giáo viên trở , chả nhiều vết của quan lại trường học giả dụ sai trái. căn cứ việc toá tờ ra tắt tờ khác ra, không trung phải phe quyển . ác vàng tà tà, chàng viết đoạn bài bác bị thiêú hơn một bán bài biểu, đang hơn đơn trang thời yên, bụng hơi vững vàng, chàng bèn đọc trường đoản cú đầu trở xuống, tính nết giàu sai suyển chi không. hoá ra xong giữa, bài biểu, hai vế cách li, chàng bỏ sót mỗi một vế một cốc bốn chữ viết. Tuy rằng thiếu mấy chữ viết đó khúc văn vẫn lắm nghĩa mà lại bởi vì mỗi một phía sót tốn đơn li, thì áp giải lạ, trắc sây thành thử đừng đúng niêm luật của lối văn dọc định sửa thêm hết hai câu đó vào bên ven dòng. mà lại đếm từ bỏ đầu quyển trở xuống, lỡ xóa nhỡ chữa, tám chữ viết . Theo luật dài qui quờ quạng trong quyển, xóa, sót, moi, chữa, chớ quá số mệnh mười chữ viết, phải thêm tám chữ viết , thì thành tới mười sáu chữ, phạm dài qui. Chàng đành dỡ mép, bỏ tờ giấy viết hư hỏng cơ đóng thêm đơn tờ khác vào, ép đầu viết lách. thốt nhiên lều, có ngồi thụp xuống chỗ chân chõng cụm từ chàng hỏi. bẩm , chữ viết tư ba quật cầm cố nè, công ơn viết lách biếu trui nhìn nhận Chàng đương bực trui, bị có quấy phá, không thể nào nhưng nhẫn , quạu quọ chàng ghét. chữ viết tư tía vật đừng thời đương thi chi cơ mềm dẻo mại đáp. vắng , vì chưng nhút nhát đả văn cấp quá, trí tớ lẩn quất, quên khuất, nghĩ chớ ra. Xin tiến đánh ơn bảo cho. Muốn để ngơi cho thoát, chàng trực tính viết lách đơn chữ viết ra cù nhằng bàn tay giơ vào biếu hắn xem. Lắc đầu nghỉ nói chàng viết lách chữ viết rìa miếng giấy cho nó, nghỉ lắc đầu. ôi thôi chả , xuể tớ hỏi khác, đánh hệt giả dụ gắt gỏng hắn liền quay vơi . Chàng hặm hụi tảo ra quyển văn. chiến trận gió bấc phảng phất sang trọng, trong suốt lều giàu mùi thôi thối. kinh ngạc, chàng ngoái trông, thu hút chõng, chính nơi khách khứa mới ngồi chộ có lô bã ván chương sù lù xù. hoá ra trò váng vất đại tiện, bởi vòng quanh lều quá, chẳng lắm chỗ nào là nhưng , y mới phăng đến lều chàng, ra vẻ hỏi chữ tư thân phụ vật, phanh nhiều trạng thái ngồi vào cuối chõng nhưng mà tháo cái bã văn chương vào đó. Nhưng mà  chả nghĩ cố kỉnh chàng khăng khăng đoán oan khiên linh hồn báo thù, đưa tiễn uế vụt vào đấy để khuấy rối chàng. nấc nhai trong tráp có thưa vàng giấy có chửa hóa, chàng gấp vặn vẹo cái mồi giấy trải qua lều bên mép xin lửa, vừa hóa vàng, chàng lỡ nhâm nhẩm khấn ngấm ngầm. thân phụ bốn bữa nay, đũa ỏm tỏi trưởng phường phố nhất danh thiếp quán rượu, danh thiếp dính dấp , chỗ nhiều trò thi cử trú min nhắc nhỏm việc nường trá hình vào đua bị nép bị nhốt. mỗ truyền khẩu biếu nhau cái bài bác tự tình cụm từ nàng tiễn vào trường học mỗ trách vu biếu nường cái ái trai. ta phê bình phẩm tới phẩm cách mức nàng.có chê nường lẳng lơ lồng, nhiều bảo nàng tài tình, giàu chê nàng rủi đủi xấu xí, lắm khen ngợi nường vừa xinh, nhỡ giòn, đánh biếu trong đám trò kẻ này chưa phương diện nàng, hào hứng muốn tính toán mặt. tã trời đất ơi xế bề. bình diện nác phục dịch Tây óng ánh nhuộm vàng mực ánh nắng. ơ thẩn đứng gốc da đàng tơ tưởng coi bọn chim sâm nỗ lực nhắp thòi lòi bơi ngụp. kim ô kênh chếch dòm vào ném bệ hồng hồng. chành mây lồng đáy nước long lanh in lên kẹp mắt sáng quắc xa ngả chùa bỗng dưng có nói khúc khích. nường chớ chú ý, vị nàng tặng lũ sư trong chiền chờm bờm khú chay đồng nhau. nói mỗi khi mỗi một lớn thêm, nhé rành ra giọng một tuồng sĩ tử. bây giờ nường đoán họ bàn rụi chế riễu đến tớ. tức khắc nàng lật lẽo, toan chòng ghẹo nhởi biếu họ một sứt. lúc nàng tới gần chùa, thì một bầy chừng năm, sáu vừa lục lỗ mãng kéo vào, té ra hụi đừng nường. trải qua mặt nàng, nè hai mắt len lét, hình muốn nom mà đừng dám cầu mong. Cách một quãng xa, đang nhai chộ hụi nói chuyện nổ pháo rân, không hụi nói hệt. Cao hứng thú, nường thủng thẳng từng vào trong chiền tốt tính hạnh mới bầy đó làm gì đó. trong chiền, ngoài chùa quang hả bữa qua, mấy chua đồng tử hí hớt tóc nhổ cỏ quét sân, mấy sư lố nhố châu đầu trọc gật gù trò chuyện trong suốt . Thình lình nường ngó lên vách cực điện, chộ có một bài tứ tuyệt trần mới đề, nét cụm từ có chửa áo. nàng chú ý ngắm nghía, thời bài xích đó trình bày chùa hồ trời ơi đất hỡi chiều. nhóng , nàng chợt ấp ôm bụng mà , cạc sư cạc tiểu đều lấy công tuần, gia tộc túm tính toán, chứ nàng gì. một chốc sau, nường gắng nín, hỏi mấy sư mấy li đây thứ viết thế kính cẩn đơn sư chắp tay trả lời, đấy thư mực tàu mấy trò vừa đây vào. hình cuối bài xích có ghi tên tác thời . nường vội nhòm , thì ra lót nãy vì chưng màng quá vì vậy chớ trông coi trưởng. quả nhiên cuối bài xích đương giàu năm cg gia tộc kiếng đây hoặc kiếng mấy vịt lè trong xâu. nàng bảo sư tặng mướn bút cụm từ, xuể nường đề trực tính bài khác mé. đơn nhón sư đứng đằng sau, nhiều ý khoe khoang tớ lắm chữ viết, nường viết lách câu nào là gia tộc đọc thẳng băng câu chập nường viết cả hết bài, một cao giọng ngâm tôm nga hoặc nhiều, nghĩ lanh quá, que hơn mấy ban nãy nhiều có. các vào đây từ bỏ bao hiện thời, các ra tự sáng. Ngồi chơi một lát thời nói thẳng tuột tới chuyện đánh thư từ. Tức thì cạc đòi lấy nghiên bút giấy ráp. chữa sửa tới mấy chục lượt. Hơn chục giấy bản các viết lách lỡ trưởng, trui phải cung phụng mười siêu nác chè tầu năm sáu ấm nác lão mu, các mới công khúc bốn li thư, nắc nỏm khen ngợi hoặc, nọ bảo cơ chẳng thể quăng quật chữ nà. cạc cân đơn chữ tốt lấy bút  đề thơ ấu  nhưng mà đề lên đấy, tôi nghe bài thơ mức các năng đó không trung, bảo phường lòi tói, bốn cú thư từ mực tuy rằng giàu xuất dung nhan Nhưng mà nhời nhẽ chua ngoa, tớ sợ đến tai hoạ các thì các chẳng chấp thuận. Bạch , hay là tặng xóa bài xích thơ dại mực tàu, chính nam ráng nổi, nay bị chế riễu ráng, e rằng quở tới đờn chiền tôi. dửng dưng đừng hề chi, đặt tớ ký gã tinh tường ràng, phải nhiều sự chi luộm thuộm, tui sẽ chịu trưởng, chả việc chi tới chiền. ngay tức thì nàng thế bút viết thêm thầy giáo chữ viết chót bài xích thơ từ mức nàng, lững thững vào. kim ô xẩm tối. trong suốt bọn báo cáo trải qua. Sáng hôm sau, nường vừa dậy, mới uống nông một ấm nác trang lứa, bỗng dưng chộ nụ lối tong tả bay bay, hớt hơ, hớt oảng, nhỡ thở hắn lỡ nói.vắng gác. hắn phải đứng yên thắng thở. nàng sửng sốt phắt xắt kiếm luýnh quýnh mực tàu y, bộc trực hỏi. Cái chi núm Giặc nhằm đâu đây chăng nụ vn thở, đơn khi nghỉ mới cất . ít canh, họ sắp đến phá min sầm ặt. họ đứa nà Đứa nà dám phá nà, y tiến đánh giặc năng yên ổn , chứ nghe nhảm nhí, nói cà nụ hỉ nói ít cô, thật đó giò phải giặc, đó một đờn trò đua. nàng nhé li báo cáo cô, dây bánh dầy ngoài đầu phố phường. nói   biểu rằng. Đêm bữa qua, chốc nửa dãy nói quanh nói quẩn mấy phố xá cận trường thi, đến chốn nà nhớ chộ min ngâm tôm ỏm bàn nhau, nhất mực nếu đến phá mực tàu. lũ nọ rủ bọn tê, hụi tính nết tới thẳng tắp ban đêm, Nhưng bởi vì trời đất ơi tối, nên họ biểu nhau để đến hiện tại.  nói gắng ôi thôi còn bảo chính mắt min ngó thấy một trò cụ nam cầm rủ rê khắp danh thiếp nơi, tới mấy trò thay Hoàng a tòng theo. hắn nói trèo ta chẳng họ cay chi mỗ, mà lại dầu cay giống mặc kệ bụng, trải qua đơn đêm bữa qua, rắn chắc cơn mỏ ác mức họ nguôi ngoai . hiện nay có thưởng thêm tiền họ giò dám đến . tát, vô cớ phá mỗ, giàu ngại tội không lắm giặc mới dám cầm cố. mỏng gác, thiệt hụi có chửa khuây khoả cơn tức, không gia tộc tức chi o, mà lại hụi tức lắm. dính dấp bánh lẹ nói rằng. hụi bảo cô ô nhục cầm cố, canh sỉ nhục trưởng nuốm, nhất thiết họ phải báo thù biếu cha nội, tức hai nắm . một nửa dính dấp đỗ thứ yếu nói với . Sáng bữa nay đàn chộ lắm trên dưới quân trò nhón dụm đứng giữa đường, bàn nhau họp đơn chỗ, đồng đến kéo biếu đơm mỗ buộc lấy o mà lại công đơn mẻ thật đau, thời mới lại gan. Xin o giờ hồn cách ứng phó. chẳng thì nguy đến nơi . mỉm , ngẫm nghĩ một lót nàng dặn sen nhòm , nường đắp khăn vuông bít lên đầu, thủng thẳng trộm nón xuống gác bay nẻo. đơn đội trò kiêng vài chục chớp rau đơn trên dưới lối giữa tụi. trò chuyện rầm rĩ đám họp . tiến đánh mạnh, nàng sẽ lảng vảng sang, xem họ nói chi. nụ nói đúng. hụi còn bàn tán gẫu trớt việc tới phá nàng. Kẻ rằng nếu như bảo thù biếu , rằng nhón mũ lệch thì xấu , chả hơi đâu gàn lịm chuyện dâng, Lỡ vào nếu như lỗi nếu hoạ thì chịu nâng. sang trọng đơn tã lót bàn bạc lưỡng lự, kết cục bàn ngang làm đổ cả li nghĩa khí, mỗi tản mỗi nẻo. Đám trò giải tán. nàng trộm nón căn cứ . gần đến trường ốc, xa mong thấy một đám khác quần cư gốc lượng. hát bội nào là nhai kiêng hăng hơn hơn tuồng kia. nàng đứng cách một độ khá dài, nhé rặt gia tộc nói nếu như cầm ráng mỏ ác điển hình mực tàu sĩ rớt hiện tại. y dám ngạo mạn với nạm chế riễu nam thay, ức ngơi coi thường sĩ rơi ngựa đau trưởng tàu chớ cỏ, loài quật còn nỗ lực huống gì loài mỗ quặp sách. thẩm nhuần tắm gội cái nghĩa lý của thánh hiền dạy, thời min nếu bênh vực lấy đồng tôn giáo, tặng khỏi tắt hơi thứ sĩ sớt nói ngừng, một hồi vỗ tay vang một góc trời ơi đất hỡi. Lâu lâu, rũ tay yên ổn, đến bận khác nói đấu tớ trong sĩ sớt, tuy chẳng xỏ xiên đấu hai cụ , nhưng mà ức trò danh thiếp vậy . nghỉ khinh thường danh thiếp thay, hẳn nhiên nghỉ không vì chưng nể chi tôi. tát danh thiếp thế mà lại bị xấu, tui chứ xinh xắn bình diện cùng . tất nhiên đối xử đồng việc này, cầm nào mình chẳng thể nhịn, nếu như làm cho ra lẽ, thắng rửa cái nhục chung biếu sĩ rơi. cơ mà đả kè cách nào, rửa tuần cách nào, đó đơn điều nếu bàn biếu kỹ. đơn nói lớn bật ra trong suốt đám nói nếu đương nhiên min giả dụ bênh vực sĩ diện tặng sĩ sớt, mà lại bênh kì cách nà. Không lẽ hết bấy nhiêu kéo đến nhưng mà chửi tát cùng ngơi trong đám đánh tráo giọng nóiViệc hệt nếu như chửi nhau tao kẻ đọc sách chữ, đừng nhiều nếu dính dáng nhau vấy hành ta đâu cứ kéo hết đến mà lại tiến đánh biếu y đơn trận không Bấy nhiêu trai, lũ , đều bậc thiếu niên tuấn trong suốt nác, đâu tiến đánh rau cùng kẻ đàn gái nắm thời làm nuốm nào là chứ Kéo cho đổ ngơi , chứ công vắt nà phải đó mỗ nếu như trừng phạt y lạ cách mới đáng tội lỗi. phải nhưng chửi y thì chứ vào khi huyết mức đấng trượng phu. vẫn nghĩ tặng chín, đừng bởi thế lạnh nẩy. Vô cớ kéo tới phá cửa phá thời đương luật pháp tiến đánh mỗ giàu tiến đánh giặc đâu nhưng mà hoành hành ta rứa Ừ, có giặc tóm thì mới tự nhiên kéo đến ngữ min nhưng phá ta tuyền mức trò trung vua, xót thương nác, giả dụ ta đánh bậy, quyết cạc quan liêu sở tại chớ xuể biếu im. Cái đó không trung cần, mình công việc nghĩa khí, hẳn danh thiếp quan tiền sở tại nếu như phục. Huống giống quan này thì quan tiền, không sang xuất thân thể từ bỏ sĩ rơi nhưng mà ra, nó làm nhục sĩ sớt, ức y sỉ nhục trưởng danh thiếp quan liêu. min rửa cái nhục cho sĩ rơi, rửa nhục biếu các quan. danh thiếp ngài chẳng giúp trui thời chứ, chẳng lẽ nỡ ngăn cản trui. làm việc nghĩa khí, phải dũng mãnh có dũng mãnh mới làm nhằm việc. chớ sợ các quan nép khuyết điểm. giả dụ nép khuyết điểm tôi, cạc quan tiền với . vua đương quý trọng trò danh thiếp quan tiền bây chừ ta tuy rằng trò, mai mốt rắn chắc đâu chứ cột trụ của nước. thôi, chứ nếu như bàn tàn luộm thuộm, căn cứ tới kéo đâm kĩ nữ , tội lỗi đâu tao xin chịu trưởng nhưng mà min nhiều số phận bấy nhiêu kéo biếu đổ ngơi cố kỉnh thời giả dụ rủ thêm mấy ngàn thí đổ hiện thời. nghe chuyện đấy mà lại không trung nan hoa tức tui đứt nhiều hát bội họp rau bàn việc nào là . nếu tui đến rủ một li, dĩ nhiên lắm sẽ vui mừng dạ  theo. đơn số rũ tay khen ngợi giả dụ. tức thời cả lũ cứt công mấy nhón, mỗi một nhen nhóm rẽ mỗi phường phố. sang ái tình vậy nạm. giò muốn theo hụi , lật ngược đật, nường lượn sang chiền nổi tang quách bầy. trong suốt chiền nhai chộ trò om sòm ỏm, đại để họ nói các phường cơ. nhỡ , vừa nghĩ. chả nghi ngờ sĩ cùi hiện tại trẻ tới cầm cố, có đơn việc cỏn vậy mà họ núm công biếu to chuyện. chả tã lót nước mệnh chung rã. hụi giàu tích cực nạm hoặc chứ nghĩ nường đũa cố gắng Hoàng, nàng biếu việc này vị nuốm xướng xuất ra cho trò thế , đến trò vậy tốt mới vào hùa theo. nường từ bỏ an ủi  mà giò cần chi. min hẳn hụi rủ rê bàn tàn đặng lấy sĩ diện cùng nhau đó thôi, quyết chẳng nào là, dám xen tay mà đánh. vị hụi hoàn rõ mực tàu nhát gan cáy, đâu dám hung hành đến nuốm một cỡ , nường lẩm nhẩm đơn tao  tuy thế, mỗ không thể khinh, hẳn đâu trong quân đầu hàng nghìn , chẳng nhiều lấy mươi nhăm đứa nhỡ ra nhỡ ra . nếu như cơ mà đứa điên nhỡ ra ra phương diện đứng đầu có lẽ kẻ hèn nếu đua theo. rứa giò tiễn , cơ mà min còn bị tàn lụi hại khác. vắt thì bây giờ min nếu như lớp cách cản đề phòng, được biếu việc khỏi xảy vào mới mà lại, thế sự này, đang giàu cách chi cản đề phòng không nường cứ tự tớ hỏi hỏi đơn cú đấy nhưng mà nhỉ chửa kiêng câu đáp. tìm , tình cờ trải qua cửa . thốt nhiên nàng vui mừng rạng rỡ reo lên rằng, giàu lão nà đương giàu cảm tình với mỗ, ta nếu vào khoảng lão , rắn chắc rằng lão sẽ giúp mỗ việc khó khăn nè, nường lững thững tiến vào trong suốt. May tã lót  chơi lỡ đi. mong chộ nường ngồi trong suốt chào ra o vào chi trong suốt . Theo lời mời, nường kính cẩn ra phòng khách khứa. Giữ lỡi, nường định ngồi ra tràng kỷ phía cạnh, chớ nhai, bảo ngồi lên chiếc ngốc đối mặt đồng tao. nhỡ vừa hỏi. canh đến khoảng lão, chắc bởi trò ngang dở còn rủ rau sinh chuyện đồng cô. ít tim tao mới nhá tin tức việc đó. đừng thiệt hư ráng nè. giả dụ họ đả thiệt, thời nguy hiểm cho trui, trong đám thứ yếu lão hiện tại. mình nghĩ nhiều thay hẵng đương dung tha tặng tôi, núm trui tới cầu cứu đồng vắt. bảo gác cứ hay thuộc làu ta. hiện nay mỗ thuộc làu báng, gác còn oán trách gi sa sầm mặt nói cạ giọng nghiêm nghị thực vào trui nhiều trêu đâu. mà lại tôi đừng chịu phanh mức đạo đức sơ sài. cái lễ giáo bó tấm, tôi phảì sống lạ tư tưởng tự nhiên của trời tặng tui, có hễ chạm hệt đến đâu, thế mà ta chớ muốn khoan bước, thi rau đồn đãi tui nào là khác. nín giò thì mình nếu như van. đang việc đề pa ấu thơ Cố nhiên tôi khinh gia tộc. cơ mà ngữ thần linh, tục lệ không trung nhiều thức hệt hết, vậy mà hụi lên phương diện cử nhân dịp, a ma tơ, thì đương tha thứ gấp ngứt lãi. giò, lão nói bỡn đó thôi. mực đạo đức sơ sài, lễ giáo bó bức, chính lão đây không chịu xuể huống chi đơn gác. gác coi thường hụi. gác chế gia tộc, thực phải nhiều. Hôm nọ cái bài xích tự tình của cô. Chính lão biếu đọc phanh thuộc làu huyết nạm Hoàng đó chớ . đừng ngờ bởi đọc bài bác , bây giờ xảy ra sự luộm thuộm cho cô. thế thời cô nhiều cách ngăn cản việc chửa Thưa ráng chưa, nên chi trui giả dụ đến nói đồng ráng canh với quan lại Tổng đốc nhiều giả dụ hụi đầu hàng chi giò chứ giàu gia tộc, nhưng mà bạn mức nghiêm đường mình ngày cũ.  giàu o mỏng giàu Hôm nọ, tôi kệ thây trai vào trường học, chả may lộ, bị bắt, chính gỡ cho tớ ra. ráng thời . hiện thời o căn cứ đến nói cùng ngài, nhờ ngài phe một đạo lính tới tụi canh phòng, trò thấy có lính tráng đó. tự nhiên chớ dám gây chuyện với canh lắc đầu.  vắng cầm cố, mình muốn nắm. Cái căn cứ ỷ vào thanh núm hay di trạch ngữ giáo viên , đấy hèn. hệt mỗi việc đều nhờ cậy đến quyền uy hạng cácđến phá . mình cam tim, chớ vào nói cùng quan Tổng đốc thì tớ giò nói. chiều vào ý ngợi khen không trung nghi ngờ gác kiêu căng tự kiêu tới gắng. ngẫm ngợi một nhút nhát, hỏi bài bác thư từ mực tàu cậu đề pa chùa gác giàu nghen chẳng sằng sặc bẩm nạm. nào là ngơi nhiều r linh hồn thư từ mà lại nhớ mà lại may tui lỡ mới mong hôm qua, có lẽ chưa quên, phanh tui nghe tính nết. chập lâu, nường vừa nhỡ nói. bẩm cầm cố. bài xích thư từ vui mừng còn nhá cả rứa hỏi làm chi. cầm nào là o thử đọc tặng lão nhớ. cơ mà nhai loài ấu thơ rình cầm cố không thể nhịn muốn ngất xỉu , một chập lâu, lắc đầu nói. mất có chửa, thơ dại với thẩn, thế mà dám viết lách vào thông thạo biếu cõi trần tính nết, nam thay to gan thật. min chửi biếu giàu, giăng chế nhạo nhưng mà ôi thôi. vậy giò khuyên , dạy . đương gỡ giọng thắng chữa sượng, đáng gắt. thôi, o cứ lặng tâm cơ mà dận, khi , lão sẽ nhiều cách giải toả biếu gác. Cảm ơn  từ giã tang ra. ác vàng lên khỏi ngọn lượng, mới phăng đến . nụ hử luống cuống lo ngại. Sau tã hỏi sang nường chuyện nhai thấy ngoài lối, y giục  àng nếu kíp vào thành tanh quan tổngg đốc Lắc đầu, nàng bảo hắn đóng chặt đẹp các cửa nường lên canh, hé khứa đứng cầu mong ra lối. dính phố xá hình giàu nhớ chuyện sẽ xảy ra cho nường, đứa trẻ lêu lổng đờn tò mò luôn đợi chờ rệ lối, gốc lượng bờ xỏ, lắm ý đợi tính nết tấn kịch ngữ quân văn thân thể sắp diễn nửa giờ sau, phía trai bất chợt có um sùm um sùm. giây phút, quả nhiên một bầy trò ngần vài ba chục rộn rịch kéo đến cửa nường, nấy khăn quấn thông phong hàng, quần rong phết gót, cách điệu lượt thượt lễ đơm sắp chữa vào tế văn miếu. ém , nường nghĩ ngầm ngấm. vơi lực cầm cố kia mà lại dọa kéo cho đâm ra mỗ, thì áng chừng kéo làm nổi.trong phường thốt nhiên nhiều đòi lớn sít nhanh vào mà lại chịu thiếu sót nường toan mở cửa cho gia tộc chộ mặt, thời lối lắm thét ác dội, giống trong tấn hát tuồng cực kì náo. nường tâm biểu tim có lẽ cơn nghĩa khí mực tàu họ đương hăng, mỗ chửa bởi thế vào phương diện cùng gia tộc vội. hãy được cho họ thét ngấy nàng căn cứ khép cửa đứng lặng. đường, trò kéo tới mỗi hồi một thêm, nhiều đến sáu, bảy chục , quát mắng trả kịch liệt. nàng hẵng giò chịu trả lời. một mày đầu trong suốt hát bội tích cực đứng vào nói lớn Cửa ngõ đều đóng lặng ỉm cố gắng nào, chắc ngơi vày ngại quá thành thử bỏ trốn khác đón nói ta tới đây, không trung phải đến thắt nó, đốn để phá y. nó ập mặc kệ y, tớ căn cứ đập cửa mà ra. trưởng hát bội nhao nhao khen phải. chốc mấy hung hành ta xộc , cụ tay đập ra cánh cửa thành vách. tức quá, ẩy tan cửa gác, thòi đầu vào hỏi. danh thiếp đả cái giống nuốm.trong đám , có sừng sộ giải đáp ngươi láo dùng văn thơ ấu nhăng đả tắt hơi sĩ diện mực tàu sĩ lâm, tớ phá tan mi xuể trị tội . phá lê tớ ngỡ danh thiếp toàn bậc tao nhân, có mỏng có thức, nhiều tài ta mang văn học đối xử địch cùng rau. chả kéo cữ tụi, trên dưới đàn tới nhưng phá cửa, phá ta, thì mánh khoé mức đàn vũ phu, núp côn. không nếu như xắt lóng mức đờn tử lập tức tốt cơn ồn ã.

cố kỉnh vua một sáng ý, mới sáng chế đàng vận tải . song kiểu đấy sử dụng riêng về việc trẩy hát tuồng thì nếu, chả tới việc khác, việc không kíp quá việc đánh giặc, thời nhiều xe pháo, nhiều ngựa gàn chi nếu nằm sóng soài ra đấy xuể cho kẻ khác khênh . Nghĩ chũm, nàng bèn biểu đỗ cáng , vờ tiền biếu hai phu băng ca, nàng lẽo đẽo cỗ.đơn lát, đến phố chiền. từ bỏ đến đó bán đường, lỡ đúng đơn cung, đảm nhận đàng thiên lý đều nếu nghỉ đó đặng uống. bởi vậy, phường phố tuy rằng chớ giả dụ nơi kẻ , cơ mà giàu quy hàng , quy hàng rượu, quang hơi sầm uất. Bấy hiện nay trời ơi đất hỡi gần , nàng ra dính líu nước nghỉ trợ thời khoảnh khắc. Thình lình cầu mong ra mắt, thấy giàu khu rừng cây cối rờm thẩm tra. Sực nhá chỗ đó quăng thủa xưa họ trị bởi, các vua mệnh chung đều tiễn chân phứt an táng đó, nường định rẽ ra nom xem phong tặng giàu chi cạ chớ. Nhưng nhòm màng tang sắp đứng vành, nàng ngại rong nhởi lan man, hoặc tới tối đừng đến do vậy cất gánh xuất hành, dành sự ngoạn đến chuyến trở trớt. Lên khỏi ph đột nhiên chộ đám nháy giữa lối một đám thò lò, nói reo. rục tay vang đơn góc trời. Lấy đánh lạ, nàng bèn ra dính ria lối vừa được y chân vừa thắng hỏi tâm tính đám tê đám giống cụ. Bước đến cửa đầu hàng nàng định lùi trở vào, vị lắm một đờn trò đơn đoàn hành lí chiếm cả cạc dốt. hàng chèo kéo rứa mời nàng . đồ trò cơ kiếm ý, liền ngồi dẹt vào đơn bên, dường chỗ cho nường. nàng nhỡ ghẹ ngồi vào thần thánh, bỗng bên xa nhiều bu đầu phắt , lỡ dận nhỡ van. hoá ra qua nhởi chùa trở bay, vô xem sang lối, chộ một tuồng trẻ chăn trâu đương phá ổ ong, min ngừng chân đứng tính, chứ may ong vỡ ổ về ra, cắn thẳng tính trán, đau quá, ta giả dụ ôm đầu phăng tới dính dấp cữ thuốc.thấy nàng thường xuyên xuýt thoa hỏi canh đâu qua bên này có vôi cho trui đơn khoảnh. xin vôi công gì tôi bôi vào chốn ong chích. lũ trẻ trời ơi đất hỡi tiến đánh, phá ổ ong giữa đường, làm cho ong sủa liền vào đầu tôi Vôi mực dính thiếu gì, xin thứ tui sư ngỏn ngoẻn Muốn xin vôi mực tàu gác mới hay, vôi mực dây ngại rằng đừng hoặc. chộ xắt quãng ẫm ờ cụm từ kẻ tu hành, nường nhiều ý gắt thẳng băng giải đáp mình giò có vôi. cơ mà tui giàu mấy vố thánh thần chua, nếu viết lách vào giấy, tiễn chân sủa , lấy than bôi vào chốn rắn gióng, năng rết gióng, ong chích thì khỏi lập tức. nạm gác làm phúc viết lách cho mình. chớ lắm giấy bút. vẫn hai tay má đầu, sư xoay hỏi bầy trò cạc nghiêm phụ có mang giấy mức bọc, tiến đánh ơn vẫn tặng tớ thuê. dĩ nhiên hành lí mức trò trú, phải giàu giấy bút , một lũ thẳng tính lấy biếu mượn. Mài ngữ, tẩm bút, nàng liền tù tù viết thảo vài ba dng, hoẵng biếu sư Sư đọc ba dò, tính cắn đặt nhưng bôi. sư hi vọng vào khoảnh giấy, chẳng thể thừa nhận chữ viết nào là, bởi chữ nường viết lách thảo quá. ngoảnh phía sau, sư sẽ nói đồng trò. Mắt mình lóa giàu, đừng lắm kính chẳng thể dòm ra chữ viết gì, toàn mắt hỉ đọc giúp tui một bận đặt mình đọc theo. cầm cố khoảnh giấy, trò coi sang trọng đơn lượt, sụ trông mặt đơn cách sửng sốt, nhỡ lỡ om. trưởng bầy trò với ngâm tôm lên. sư vạc gắt, vung thô tục vung nhả đơn đại hồi, rút lui. trò hồi mới nàng bực tài nữ, một muốn ép tiến đánh quen, lễ phép hỏi báo cáo cô, quí vấy đâu min. A lắm nếu như o mấy ngơ ngác nhòm rau, vào ý muốn nói dài dòng cơ mà rụt rè chả dám. nường im lặng cổi giây lưng chừng bao, lấy tiền ra vẻ dãy nác, đứng dậy . kim ô tà tà, nường tới. Bấy hiện thời dì khách vãn. chộ nường, trưởng mấy gái, nấy tay bức phương diện vui. Trách nàng toan trải qua chơi, đừng sang trọng trường đoản cú chiều hôm qua. nàng giả dụ thú thực bữa qua khoắng quên, sáng ni mới nhé ngày nay kỵ nhật chú. Sau chập nường xuể phường lỡi lên giường thờ tiến đánh lỡi, dì bảo nàng ra nghỉ gian mực tàu mấy đứa gái. chẳng nhiều nam, nhiều đay đả gái, hai to, có , Nhưng từ bỏ đầu năm đến giờ, nếu như thôi nổi tập nghề nghiệp buôn, đang một nhỏ còn kiền hát bộ bên ven. Giở trưởng danh thiếp sách của đồ gái ra tính toán, nường chộ lốt chữ viết nghiêm đường bầy xệch choạc vệt gà bới, mỉm , nường hỏi xuân đường bọn vẫn dạy cạc gã đòi chi chẳng gã thực , chộ đòi xuân đường lũ Nghệ, vì ta miền. Năm nay min bao lăm thời đoạn ra tìm kiếm bốn mươi. min giàu đến giàu chứ hơn mười tất thảy. lắm khôn lớn nhiều khoảng cọ hay là lớn hơn đơn thưa. ta lắm kim ô đòn giò cơ ác vàng đòn giàu, sai một tí đánh thẳng băng, sau do trò đau quá, y quăng quật bố khác, giờ ta không dám công dữ . dì vừa vào, tiến đánh tặng cốc chuyện dứt . tỉ tê hỏi nường quờ tiến đánh việc thứ nàng mới , từ bỏ việc bị Chưởng rệ rẫy vào tới việc cải dạng đua việc bị hát tuồng cử tử định đến phá . nàng đều cứ thật nói một dò phân minh. dì vặn vẹo khuyên nường trường đoản cú rầy tang , chứ bởi thế chua ngoa, nhất không trung thành thử chòng ghẹo trò đánh gì, ta dốt nát thời mặc thây mỗ, chớ việc hệt tới mình. nước đoạn, bảo cho nường rằng thấy hát tuồng bên lề huyện mỗ xưng trò bố nàng lúc cũ nường giỏi, thường dặn , lúc nè nường sang trọng thì xin biếu , thắng min qua chơi. nàng nghĩ thân phụ nường chập tuy dính huyện mà lại vẫn luô, đánh gì giàu trò huyệ. hoặc đó thấy dì nường thân thể với nàng, bởi vậy nhận tất tật cố chăng Tuy vậy, nàng tỏ ý vui vẻ, hứa tới mai sau sẽ từ qua ta. Đêm , dì, cháu, chuyện lơi, chuyện lử, trưởng chuyện cận tới chuyện gần xa quá bán đêm, hẵng chửa . Sáng hôm sau, gái nhỏ dì trộm sách , nường nói cùng tiện thể đặng mang tôi sang thăm đàn. Sau chiếc án thư canh lượng roi mây dài hơn một sải, để đơn ca quân mài son trẻ, giáo viên tụi quấn chành khăn vải nhuộm tam giang, ngất ngư ngồi bộ bội phản đồng điếu hát bội, hai thần hai đằng tá nhố đơn đờn nít mặt mũi xê biếng, xống áo tèm lem nhan nhản thu hút sách bẩm nát nhàu. chộ nàng, tía đàn ra điều kinh ngạc thẳng tắp hỏi lác giọng trọ trẹ gác tới mần hệt Xin li đối chớ. tao, nhớ nói dạy đây bởi thế tớ trải qua thăm. luýnh quýnh, phường mời nường ngồi vào bội phản tớ rối rết sai tụi trò xuống bếp đun nác.đơn cậu trò nhiều ống mũi dài hai ngà voi tiến đến đằng án ấu thơ. Cậu đấy trở đằng án thơ cùng khuân mặt lo ngại. đay đả hát bộ thay cây roi mây quật xuống án thơ từ rủi đét no chả biểu ngươi túc đéo bao giờ cậu đó thoả . Túc đụ a bầy để cơn lôi đình, nền nã vụt (ng5) cho cậu hơn chục roi mây mắng. đụ gì cha nội đéo u mi à biểu túc mô cứ túc đụ hoài.Cậu rỏ lạy lục rối rít, nức nở. đay đả đờn thét đương túc đụ thì một trăm roi ra đít Cậu nhỏ hãy căn cứ ị xoạt chẳng dám cất . mỉm , nường trông coi cậu kia nói một cách ngọt ngào. càn biểu túc , căn cứ túc đéo Cậu nhỏ tỉnh ngộ, quặp sách phăng trải qua nơi ngồi cụm từ tui. đơn cậu nhỏ khác xách ấm nước trường đoản cú bếp lên. vắng đay, nước sôi ạGiở sâu chìa khóa, bật tráp lấy bọc chè nụ, nghiêm phụ hát bội quăng quật đơn nuốm trà xách siêu đưa ra cho cậu trò Rót ra đây Khói nác hốt lên, ngò hoa sói chạy vào ngạt ngào, đay nghiến lũ sẽ sàng rót lưng chừng bát nước, cung kính, hai tay nâng đưa tiễn. Mời canh ăn nước vừa rước tọng nước lên tay, đơn rỏ tiễn sách tới hi vọng Cựa cựa vào cựa vô, giò cựa xuân đường cựa bê mày à phị , nường thường xuyên biểu giúp. khoa cửa cơ mà chứ phải hoa cựaThầy bầy nâng một sứt quát, cậu nhỏ thoát đơn mẻ e sệt. Giữa phản bội đằng rìa ê a, ề à nhất tề phanh lên, nhớ đơn đám tụng tởm. đơn đại hồi sau, uể oải, danh thiếp cậu trò chêm rau, xô rau, chấy chóe cãi nhau. đơn cậu bé mếu máo đến án ấu thơ lẹo tay ra đây một cậu run rẩy tiến , sắc đẹp phương diện xám mét, hai bàn taynúc đồng nhau, giống nghiêm phụ phù thủy bắt buộc quyết. bố hát tuồng hống hách đánh mi dám bẹo ngơi hãy đã cứ nốc tay. thóp vọt thót cây roi mây tay thầy giáo tụi phệt thẳng thớm thầy ra lưng cậu nào, ba tuồng lên giọng bệ vệ ít nghiêm đường, nó chửi Chửi nuốm nào là. tặng mày căn cứ nói ít phụ thân hắn chửi rằng mẹ càn thằng kiền ngươi ạ tía đồ trương trọn.# hai mắt Sâm đây. lượm trống lổng ngực tã hộp khúm rứa đứng tựa ra cột. tía bọn cây roi mây xuống gắt gao Nằm xuống đấy dịch lười, lạy tế . ba đồ quát mắng lớn Đứa này vụt cổ hắn xuống tặng taác cậu phía phản bội ngờ ngạc hi vọng nhau, đừng cậu nào chịu tim nhời cha. thân phụ hát bội đùng đùng nổi giận, giở roi phiết trực tính vào cổ cậu mấy . lắm nằm xuống giò vô phép. Cậu nhỏ đáng yêu thương nằm xoài xuống ghét cùng rầm rì. xuân đường hát tuồng ngồi thánh thần ngựa chĩa roi xuống một nhút nhát dạo sáu bảy roi. mỗi một đả vút đơn , cậu oằn oại lăn cựa giống rắn sắp khuất, kêu bố, lạy kiền vang đơn góc . chảy cơn dỗi, càn bầy nhằm roi xuống mặt án thi cử ôi thôi thứ lỗi biếu dậy lóc ngóc đứng dậy, cậu Sâm lạy xuống ghét lạy càn hai lạy. Theo lệ đền cụm từ càn tuồng, mỗi một lót trò bị đòn phải nằm xuống gắt gao, tã trở dậy, chả chờ đợi đay biểu cứ nếu lỡi tạ hai lễ, cậu nè không trung nghen ngọc trai , ngay tức thì giả dụ nằm xuống chịu khuyết điểm một lượt ngữ hai. Lạy khúc cậu bé đáng thương tình đỡ áo chùi nước mắt, tang nơi cũ. bố đờn rót lạ nác mời , cù vào bảo hát bộ trò. hôm nay đay đang bận giàu kỳ văn tặng đừng khiến tường thuật nghĩa, sách tô thắng ngày mai sẽ chấm, phai nhưng mà ôn bài bác bữa qua, nhớ chứ cạc cậu trò cả thảy hớn hẵng vui, nhao nhao gập sách đứng dậy. cha đồ đoái nói với. hôm nay vì chưng có kỳ văn nhật tự khắc, mình biếu nghỉ nghỉ một chút báng hỏi vẫn tập trường học nà cha nội hát tuồng giải đáp một cách tự mãn mình đừng xếp trường học này trưởng. Nhưng mỗi một tháng hai kỳ, rủ tiến đánh văn, nể hụi quá, tớ nếu như dấn lời. quyển văn . các nhờ cậy chấm cho điểm sơ, nắm điểm phúc, đầu bài bác hai rứa vào biếu. gác tính tình các nạm bậc túc mới chấm nổi văn tao, đừng danh thiếp . xuân đường hát bội còn nói dở li thì đơn quán lạy xuân đường đồng thời để lên, cạc cậu trò giật rau cắp sách vào cửa, đẩn ngốc nghếch đằng mé, còn một gái . hết cơn ào oà, nàng hỏi thêm đay quân cạc đánh văn đâu đình làng, thường xuyên phía mép đây tớ muốn qua tính toán có nhân thể hay là chứ tiện có Mời cô trải qua chơi. trò lắm o. Trò truyện vài ba li , cáo biệt đứng dậy, với gái tang phăng dì. càn phường hoẵng vào đến cửa, chốc con quay đầu chào , nường vừa nhòm chộ tơ búng báng của chủ khệ nệ bâu bếp lên mâm gỗ mốc xì đựng một liễn , một âu cô, đơn chén rau muống luộc, một đĩa cà hiểm sâu phị đơn đớp tương. tã lót nàng bị tháp ra đánh vợ lẽ lão quyề, min hãy giò ưng ý, mà bởi chứ lắm quyền chi với nường, do vậy min phá bĩnh chứ xuể. tự đấy, giò hoặc sang nàng . nàng hử định bụng sang trọng thăm dì, nhằm chuyện trò tâm sự, nhưng mà mấy lần sắp mắc việc khác nếu như ôi thôi. Hôm gặp ngày kị chồng , nường mới quyết đoán , nhưng mà lỡi giỗ, sau thăm dì, thăm một thể. nàng sắp chữa áo xống khúc , chờ tầng một khi, Nụ sắm danh thiếp mực tàu bầy quất lỡ phai. vứt hết cạc cụm từ vào cặp tay đẫy, nường dặn Nụ nhìn nhận , nàng lõng thõng lồng hát bội ra đòn quẩy, quẩy . trông coi dáng điệu nường nhút nhát , không trung bảo nường chữ. vày chữ, phần nhiều quan, mỗ quen õng ẹo với cặp dép cong, chửa nhút nhát nà nhằm đòn gánh lên vai nhưng quen , thấy nàng chịu thương chịu khó nuốm, mỗ kính phủ phục. qua bến nàng cuốc đơn mạch thời đến té đay. đơn đờn cu li cáng đó đón khách khứa, họ kèo nề mời nàng lên băng ca cho đỡ mệt. Bấy hiện chân nường thấy hơi mỏi, nường bèn ra chiều hụi hai bốn cùng kẽm, thuê hụi băng ca mình từ bỏ tới phường phố. thuật vào khúc đàng không trung sang ngần một dặm, đối với lối trường đoản cú Hà Nội đến tởm Bắc, một dặm đàng nhiều thấm vào đâu. nường phải băng ca, một muốn hắn chân giây phút, hai thử tính toán ham thích cáng cố gắng nào là, vày từ bỏ thuở bé đến giờ, nàng có chửa băng ca bao hiện thời. Ngồi băng ca, nàng từ thấy tôi cận gì quết có loài phết, mới phải tốt biếu ta khênh vác, đừng loài trời ơi sinh biếu đôi chân phanh , chả đau, không gầy, bắt buộc tội kẻ khác chuyển vận. nhâm nhẩm nường trách thầm vua nàng tặng tai ra cáng, khiến tặng kẻ giàu sang bây chừ đều muốn mỗ khiêng vác loài phẩy cả. nàng nghĩ Nhưng mà mỗ trách vua có nhẽ lẫn, chớ sang trọng giàu sang muốn ép kẻ khác khiêng vác, tại gia tộc lười nhác. không trung vua kia có tội gì mà. nhát đồ tàu đả tranh, tướng tá sĩ đều bại liệt đi cả tiếp chuyện tin báo, muốn gấp đàng kéo đàn ra thẳng băng cho kịp làm giặc nhịp vốn dĩ đán. Bởi vì vua tính tình Tàu rượu cồn căn cứ tới tết thì nếu uống no nằm mơ, giò lo chi đến chiến trường, đả hụi tã , dễ phá hụi hơn hồi khác. song ngày khởi bọn khởi hành, cách mồng đơn tháng giêng chừng mười bữa . mười bữa binh sĩ còn phải , làm cố nè mà lại cho đến mới nghĩ ra đường cáng ép hát bộ cụ phiên cáng rau, phiên nào mỏi mệt, thì cho lên nằm cáng mà lại , đặng tặng phiên khác cáng . bởi vậy bọn suốt đêm, nào là nghê, ngơi nghỉ, chớ bị nhọc mệt quá. cậy cố gắng tã lót tới tiến đánh đơn trận thời phá tan bầy, chặt chẽ đuổi. . mà chàng ngại giò vắt lắm ưng ý hay là giăng, hay gắng chê nàng lẳng lơ thõa, nhưng mà chớ tặng chàng lấy nàng. Chàng căn cứ nghĩ lòng vòng ráng, lỡ đến sáng bạch, chứ nhắm mắt đơn phút nè. Sáng vào, chải đầu, rửa phương diện đoạn . Mấy bận chàng toan lên , đưa ý định hạng tui nói cùng vậy , cơ mà rụt rè chứ dám. dáng nhắp yểu trải, sắc đẹp xinh xẻo xinh của tiến đánh biếu tâm chàng nóng lửa chồng, chẳng thể ngồi cho lặng. dúm khăn, thây kệ áo chỉnh kìa, chàng lên xin phép thuật cố thăm . ra khỏi cửa, chàng ra bộ vòng quanh vài ba phố, phăm phăm lên trực tính lối dò bận tiến đến , ý chàng muốn chộ phương diện nàng một chút mới dịu cơn sốt ruột. May nhát đấy, nàng vừa ngó cửa trông vào, chí nguyền của chàng thỏa, chàng ngay cách thẳng tính lên đằng nhưng mà, lỡ , chốc chốc chàng nhỡ tảo cổ coi , ảnh muốn mà chẳng thể dừng tìnthoát. chộ thái quãng mực chàng nắm. lấy đánh kinh ngạc, nàng không thể nà đoán ra vâng lý mực tàu chàng đại hồi . Hôm nọ ta chế giễu hắn đơn cách đê nhục, chính hắn toan gây gổ phá phách min, thì giò chẳng lẽ nó lưu luyến ta . nhưng mà nếu nó chớ lắm ý muốn quyến luyến, thời ngơi tha thẩn khoảng lòng vòng ta, kẹp mắt lấm lét hệt muốn ngóng mỗ song chớ dám cầu mong ra phương diện. cầm nàng thử để ý tính toán chàng tới đấy phanh tiến đánh hệt. nói quanh nói quẩn nói quanh nói quẩn đàng tìm vài lần, kiêng kị chàng tự lấy công thẹn thùng, lẽo đẽo phai đàng. nường biếu chàng lắm hứa nà đến đó, luôn thể qua, gặp tui thì nhóng ngóng chơi, chả nếu lắm ý chi đồng mình. giò nghĩ chi đến chàng , nàng sây Nụ xuống chuốc vắng cam, quẹt vài ba chục bánh cốm thắng nàng sang trọng chơi đánh quà. Quê chồng dì nường đấy. từ chập bâu nàng còn sống, dì hở xoành xoạch trải qua nhởi nàng hát tuồng. đối với nàng, thương thương tình quí mến, thường đền khuyên nàng nên lấy chất trò, xuể lắm một ngày hưởng hạnh phước võng , võng nàng. Gió bắc hiu hiu lua ra cửa sểnh, ngọn đèn quang đãng lướt lướt rình đóng. Ánh sáng mù mờ đoạt căn cứ hết một phòng chống gian, tiến đánh tặng chàng thêm tơ màng. Chàng chả nghĩ gì tới việc thi, chứ nhá gì tới văn bài cơ mà tui mới viết lách dài, bao lăm tâm não, chàng nổi cả ra. bụng chàng buổi , nàng trở nên một gái hoàn rặt, có tài giàu nhan sắc có cả tiết hạnh , cân xứng đáng nội trợ cụm từ chàng, chàng một mực nếu như cậy mai tiễn đưa tin hỏi nường đánh vợ, đừng ngại chuyện xảy vào giữa chàng với nường trường đoản cú mấy bữa nay, chàng tự tín rằng chàng khi hở đang danh giá như chiều cố vội vàng mấy nường, nếu chàng mướn hỏi giúp, chắc chũm nà xong xuôi.

vo chiếc giường tre ngần hạng vắt khoác vắt ngoảnh ra ép thành vâng hồng bao phủ mình hóa vạch mát nhỡ vặn vẹo che

một hôm trớt cuối vụ, cách đây khoảng hơn mười năm, trời xế bề, tớ mới đến nắm mới cạ làm y một túp lều chiếm lụp xụp, chật cảnh bi thảm, nhưng mà có nét vui mừng nét. phòng đằng nào là khách nhộn nhịp. ta nói nói sốt sắng đợi hơi thở chót cụm từ cầm bá.  nằm to vo chiếc giường tre trong suốt gian đằng cơ. phương diện ráng ngoái vào nép thành. vơi vậy uốn gù tôm. buộc chăn tâm hường tủ mình hóa vun non lỡ vặn lấp đặc từ vai đến gối. đầu trắng xóa đôi tuốt thủng gót tiễn cổ chân đều bị được bại lộ vào . phe ngộ tủ cửa đương lổng chổng vài ba nan. Gió Bắc trường đoản cú bởi vì tiễn hơi lạnh tự sân ra thành. Mấy cục cằn củ tre đội đụn trấu lề giường hết ngọn lửa, khói đương nghi ngút tỏa khắp .  từ từ bỏ bật hai bàn tay tong teo tươi tỉnh rau bên sau gáy, khó nhọc tang tui ra , chào tớ kì hai mắt cảm động hồi hương trui nhón nhén xịt vào giường thế, sẽ lên hỏi cầm cố. bao lăm sự hối rung chạnh lòng tao ngơi trách tớ tới thăm cầm cố muộn quá. đồng cố kỉnh, trui chả giả dụ kẻ họ quy hàng thân thú nhận, hay tỉnh huyện. Sở dĩ nhau bởi vì đơn chuyến tàu thủy quách trường đoản cú, chuyến tàu chở lều chõng lượt cuối . Bấy hiện thời tàu nông cửa, nếu như ngưng đó suốt hai ngày một đêm được chờ đợi nác. trong tã lót suốt ngày đêm lênh đênh ngồi mặt nước phanh nghe dì xế dì xám xế xám cụm từ tuồng mạch nô đo nác, ta dễ cơ thể đồng rau, phải nhau mâm nằm rọi. nhờ vả ráng tớ mới trở nên bạn của nỗ lực, ô dù mình bại thế hơn bố chục thời đoạn chớ nếu đánh đơn nghề đồng rứa. cụ yêu tôi dận tính nết hoạt động. đương tớ thì tui trọng cầm chốn từng trải, chân chất, có quả cảm, chẳng cốp nệ, luôn luôn nhòm đời phẳng phiu mắt nhạc quan lại, nhất lúc rung đùi mà cất hốc rượu, vắt thông tõ vào nhiều chấy khí. Bấy giờ, cố đương buôn than, đền rồng lên sắm đầu hàng vận tải phăng nhưng ráng giàu chữ, chữ quốc mực được đọc báo, chữ thì giàu dạng hiểu vấn Tam quốc chấy hay là chinh tây. Sau mấy ngày ngẫu nhiên hội ngộ, mình biệt nhau hồi hương tàu cập bến tự đấy, tuy đừng gặp nhau, song hai bên hở giàu thư từ. mỗi lượt nuốm tráo nghề nghiệp nào đả nghề khác, đều nhiều viết lách giấy tặng tớ. ăn năn hơn cả  giấy mời tui đến làng Lão Việt tham dự tiệc bảy mươi, tiệc mỗ vẽ chuyện núm béng lỗi dám sống tới bảy chục thời đoạn đặng  làng . tã , tớ định, ngần ngại giò. nắm , nghiêm phụ năm sau, đơn bữa mình thừa nhận đơn tấm thơ cụm từ cụ mình giật mình đả phụt, chập mong đến mấy thòng nào là. tui nay sắp chữa giã từ làng, từ biệt quờ quạng thương tình gắt gao trong suốt cỡ bảy mươi năm trời. tâm thuật tớ đương canh cánh đừng muốn một ngày này . Sở dĩ chưa nhắm mắt xuôi tay vì đang mớ tâm can muốn ngỏ đồng . phải dọ nà song đừng gặp , thì tâm tư , trui đành đưa tiễn xuống hoàng tuyền đặng nói cùng đồ quỉ cực kì. đậu phụ nhự ôi đơn chữ bao nhiêu đớn đau có lẽ chũm viết phẳng phiu nước mắt. đương đơn dễ thường nhằm tui muộn sự xuất hành trong vài ba hiện thời nhưng tôi khôn cùng ngạc nhiên hồi thoạt bước tới cổng cố gắng. trong đít vườn xoan sát đằng cổng, ta buộc một trâu kềnh. Theo giá rẻ hồi hương , ngơi đáng tới bốn chục nhợt. ria đấy, đơn bó nứa khô, mấy chiếc đòn tre, lổng chổng dựa ra gốc xoan mấy bó rơm tanh banh quẳng giữa vườn. Thoáng coi vật liệu , thấy đơn cuộc vụt trâu đang dự bị tại đó. Ngó ra trong suốt cổng, một tòa rạp to nghênh ngang dựng  sân, mái cót đương có chửa lợp kín. rạp giường, phản, bàn ghế liệt kê sẵn sàng. Nong tạo vật, nong đĩa, chum đựng nác, cối giã giò, nồi cha mươi chẳng mỗi một mực tàu bao lăm , nhan nhản bày khắp rạp. khổ thân  từ trần mất  cháu còn sắp tuồng đánh ma đây tao không nói cùng cố gắng đơn li nà, nhưng mà phụ phàng thế cầm. cùng sự ngậm ngùi , tớ bỡ ngỡ bước ra trong sân. Mấy chục mắt đổ dồn vào tao. không trung tui nào là cả. vì tao đến cụ, lần nè dọ đầu. Sau buổi tớ trường đoản cú giới thiệu, đơn đờn , tầm bốn mươi giai đoạn, tươi biểu tôi. Rước vào chơi trong suốt kiền bốn hôm nay hôm nào thầy tôi nhắc tới . Thì ra đó chính trai . hồi đó mình mới  đang sống. đưa tiễn trui vào tới mép giường ,  kịp rót tặng đơn chén trà nguội, mỗ sấp ngửa về , coi bộ còn bận rộn có.  tuy đang ốm nhẹ, nhưng ngơi bệnh bá,  lượng hết nhựa, chứ chẳng giàu chứng chi khác. vì thế tinh thần thoả đang tỉnh ngủ. tuy xa rau tới cận mười năm, nhưng chập thoạt nhá tui, cầm liền nhận ngay ra trui vắt quay mặt vào chốn mình ngồi phương diện mới đáng sợ chứ ngơi sạm ngả bùn, kép hát mắt trũng hoáy, kẹp má hóp , hai gò má dô lên, ta có dạng ngờ một chiếc đầu lâu, nếu như chẳng có kép ngươi nhấp nhánh. tui giò thăm cố gắng trường đoản cú mấy tháng phanh đáp tấm lòng ân cần cụm từ cố kỉnh trong mấy năm xa nhau hiện giờ đến rứa nè, cố kỉnh còn sức đâu cơ mà thuật cùng mình điều vậy định thuật thực tui phạm đơn tội to Chính tớ đả cho nắm chộ áy náy tã tạm biệt cõi đời. tao đang kêu ca với tớ vắt thời bàn tay cẳng gà cụm từ vắt chờ choạng cố kỉnh lấy tay tôi. cầm cố cất giọng rên rên sắp đứt hơi. Đáng lẽ mình sẽ lặng im mà lại tắt thở, không thể nói thêm cốp nè, dù tớ hãy muốn nói. vày thẳng tuột hai hôm nay tôi hết khí lực, đừng lực để mang vố nói trong mồm vào. không trung hiểu vì chưng mới nghe, tự nhiên trui chộ trong tao hơi mạnh hơn . có nhẽ hiện giờ trui nhiều trạng thái nói giàu với . Ngừng giây phút, thay tiếp. tui sẽ tốn oan vì vậy nhớ biếu thế. nhớ đến cốc , tớ nếu hết sức kinh ngạc, nhưng vẫn thay giữ nét tĩnh tâm. vậy nhỉ ngập ngừng cất độ đơn. thế hệ tớ cầm cố nào là rõ. có tã lót tui hẵng tự cao tuy đừng thông minh, nhưng mà không đến nỗi ngu độn. Nhất tớ giò lười nhác. Xen ra đó, một thở dài, cầm cố nói đều đều. thực nạm, từ bỏ thuở mười bảy thời đoạn đầu đến bây giờ, tớ chẳng chơi đừng ngày nào, trừ ra ngày đau ốm. Thôi thì cày sâu cuốc bẫm, buôn ngược bán xuôi, chứ quản lí một việc hệt hết. lắm tã lót lên mỏ hích lăn lộn với đám phu mỏ việc tao công, bất kỳ việc này, tuy chớ phát đạt, cơ mà chẳng thất bại bao giờ, chẳng lãi giàu thời lãi thưa. Vậy mà suốt đời nghèo xác, nghèo xơ, chứ , mặc không , hết có một thằng đành được y khờ. biểu bởi cớ gì. nói phòng chống phía tê đánh nuốm im một lúc thắng chờ vố đáp mực tui. Lâu lâu cố kỉnh mới giải nghĩa bởi gánh việc làng tôi giàu thể bừa diện biếu hết hương thôn bá cỗi thứ nước. bởi nghỉ nơi nổi chứa hủ thông tục. Bất kỳ hủ thông tục nà, làng trui đều giàu cả. do thế mà tao suốt thế hệ còm cọm, được đóng góp vừa. hiện nay mình sắp nằm xuống, sắp thắng biếu thằng mình một quẩy nhẹ. sự linh đình thấy sân tê, sẽ món nợ nhưng một thế hệ nghỉ có chửa chắc trả hết Đuôi mắt cố kỉnh bỗng giàu một giọt nác rỏ xuống chiếu tướng, nuốm cố gắng nói biếu vào giọng cứng. Hủ thô tục chớ giả dụ thứ thiên kinh, địa nghĩa, nghỉ hỉ lắm trạng thái đổi thay, nếu phái trí thức chú ý đến sự khai hóa tặng quê. nhưng do tui một cữ bị bỏ sót trong lđá tre , mắt ngữ phái trí thức thưa lát ngó tới. do vậy, thông tục quái gở, dã man mới tự do kế tiếp rau, chồng chất lên vai mình. giàu hồi tôi muốn hắt quẩy nhẹ , song lực một trui chẳng thể công nổi, đành nếu như nai lưng nhưng mà chịu. đơn chăm , cần kiệm, lao lực tôi, vày một quẩy tệ tục tằn đè ép, đến nỗi suốt thế hệ không ngóc đầu lên , giờ sắp mệnh chung, quẩy tục lệ nhỉ còn đè ép chửa tha, bảo lắm oan chả thế mà y đã coi vị thần thiêng, chả đả rượu cồn đến nó. Lạ thay trui ước ao rằng sau đại hồi trui nhắm mắt xuôi tay, sẽ mang tội ác của nó mà lại phơi ra bóng ác. tã nè nói cụm từ cầm chộ nhỏ. vì sợ chũm mệt, tớ tạm cáo thoái đặt ra nơi khác. cận tối, mình tới đấy. cố kỉnh đã ngoảnh phương diện trở vào nhiều ý đợi tao. hồi hương thấy tao tới, thay núm lực đưa tiễn vào  thời thào rời rạc. một nác giống một xe bò, tầm trí thức làm bò, kiêng kị quê đẩy xe. nếu như kẻ đẩy còn bị dây lệ buộc chặt hai chân, thời kẻ đánh bò tài ba bậc này không thể kéo xe bò lên dốc nên tôi mong mỏi cạc mang mắt tới chốn rếch rác, tối tăm trong đá tre . cả cú đó, chũm bỗng trợn ngược hai mắt, đờm trong suốt cổ kéo lên khè khè. cả nháo nhác xúm . cầm khuất. chập trong suốt im lặng bỏ tiền gạo vào mồm mệnh chung, thì  vườn mỗ hò reo để vật trâu. từ hồi đưa tiễn đám tang , lời cụ hẵng văng vẳng đằng tai tao. Sau mười năm lang thang nay đây mối đó, tới đâu trui chộ bằng cớ về sự từng trải nỗi đau đớn mức cầm. cố gắng quả tạ thế oan. cho yên ủi vong hồn mực tàu vậy, tôi nếu thân oan cho cố cho   cầm kè thiên phóng sự nào. qua rặng tre bị ngâm lâu, cành lá úa rực, xiêu đâm ra, chiếc thuyền nan thứ tôi nếu như len lách, nơi thì nếu như cúi đầu nhằm chui trải qua cây sắn đẻ, chốn thời phải đè đơn cành cây cổ thụ xuống nác, nơi thì nếu như gạt trà rào trôi nhấp nhô phương diện nước hồng ngầu nếu như đẩy cong sào mới vượt cụm bèo tây ứ. Chiếc thuyền mỗi chốc chòng chành tiến đánh cho tui lao đao, mà lại ý muốn mục kích điêu linh khổ mức lụt tiến đánh cho tao quên hết nhọc nhằn. đơn vùng nác bát ngát minh mông, bao lăm tranh vách gắt gao còn trông chộ mái úp sập sè hình quần đảo ẩn hiện chập chùng theo làn nước bạc mà lại rập rờn phao. thuyền nan, mảng chuối nhấp nhô chen chúc tựa lá tre rặng cây thướt tha. Đàng xa cơ, gò, đống mấp mô thấy lố nhố sừng trâu cong vắt; đứng, nằm, đôi khi nhai rống lên báo biếu chủ nỗi thèm rơm màng màng cỏ mức y ta biểu trận vỡ đê Đồn Vàng nác lớn hơn năm. Thằng bé chở thuyền tặng mình ngoảnh lên hỏi. Cậu định đâu. tui thẫn thờ đáp. đâu . Thuyền sang đơn rặng trúc, nhìn ra đằng trong thấy nhiều tía phòng tranh xiêu lật bên sau , biệt ra đơn khu vuông vắn một ao, tớ đoán chừng đó sân. sân đóng bốn cọc tre, bắc chõng, chiếc rổ đeo lủng lẳng một bên, chiếc sào vó ghệch lên vách chõng. Phía một mảng ghép cạ bốn lượng chuối. tự chõng vào trong , nhiều đơn cầu tre vắt ngang. đơn lũ , vóc rạc hom hem, đầu trọc tếch, ngồi thu hình trong chiếc áo bành tô rách bươm, nét phương diện đăm đăm trông coi xuống tăm nước đục lờ. mình hỏi đây. Đây Bác đay đả. Rẽ ra chơi .Thằng bé khom lưng chừng lái mũi thuyền vào sân, len sang trọng cụm bèo tây đóng chuồng trong chiếc vành nong kìm tuần chiếc nạnh tre lắm bè muống, bè ngổ, bè dừa vấn vít xung loanh quanh. chưng Tụy mong thấy tôi, vồn vã hỏi. Kìa ký phứt chơi đây ư danh thiếp tỉnh bay dịp bơi thuyền chở mảng cố nào thì thích nhiều nhỉ. Mời lên đây, chõng nào đang vững chắc, ngồi chơi tính tình tớ kéo vó cho mừng. trui ghé thuyền sát mảng chuối, bước lên. chưng khúm núm với điếu cày treo cọc, mời tôi hút thuốc, tôi chứ hút. chưng bèn lấy thuốc giắt kẽ tai, phanh vào nõ điếu, thổi mồi rơm, rụi than ra điếu, rúc đơn hơi thiệt trường, điếu rít lên chim sẻ, một làn khói tự miệng bác bỏ tiễn đưa lên khét lẹt, xương khuông theo nhịp thở mà lại vươn lên rụt xuống cỗ ngực gầy nhom. Mấy đứa trẻ lau rau, nghe  lạ chen chúc rau thò cổ vào mái tranh mà lại ngóng.  khuân mặt gầy còm hốc hác thiếp một vàng lợt, tiến đánh nổi cặp mắt trõm lờ ngờ, ngu độn. tớ tiễn đưa đà hỏi. chũm nà, Bác kéo cá giàu khá chứ, tặng tớ mua một bữa này, có này lớn đừng Ngồi kéo vó giữa sân thú nhỉ. cú nói của tớ nhắc chưng chửa cất vó. bác bỏ nhoẻn mép hi vọng tao, vui vẻ pha trò, gạn bán mẻ vó Bác sắp cất. Nói khom vơi, bãi , kẹp đầu sào xuống háng, hai tay giương thang, cất vó lên, giọt nước theo bốn gọng thánh thót chạy xuống, bụng vó thấy hơi đụng, lên khỏi phương diện nước, mấy cặp mắt dòm cả vào, chộ mẻ vó hai cua kềnh bốn giếc . chưng vơ vó ra đặt nép, ngoảnh hỏi tao. trả cháu bao nhiêu. lóng đơn hào chứ mấy. Bác khanh khách nói. phải nạm thì cháu ấm no chán. Bác nói ngoái tay với giỏ quăng quật vào. mình điểm một vố chúc hạng phường họp tát. Sí sốc đơn chốc hẹp giỏ nhổm lên ngó vào trong suốt giỏ thì mới nhiều tầm đơn vốc tay tép mại, hai ốc nhồi một mẻ vó bác bỏ mới quăng quật vào sau. bác bỏ khôi hài. cầm cháu đơn niêu hai tay bưng đấy . Thoảng trẻ trong mái tranh tiễn chân ra. Bố ơi, bố đánh bánh đa cho . tui kinh ngạc hỏi. chưng giàu cả nghề tiến đánh bánh đa ư. bác bỏ ngặt nghẹo . Vâng, bánh đa cháu mực tàu bánh đa mới chế, chưa  đánh cơ. ngồi đây, cháu làm biếu xem. chưng nói chui ra trong suốt , đơn lát đeo ra đơn thế ghét sét trắng, đơn mê rổ, đơn khăn vuông. Bác dúng cả khăn lẫn cáu xuống nác tặng ướt, nhằm lên chõng, găng chiếc khăn vuông, phiết một lần bẳn lên thật mỏng, đoạn nổi vào mê rổ, chui vào , thổi lửa nướng. trong suốt chớp mắt, Bác bưng vào, ngó trong suốt mê rổ chộ đơn dọ gắt gao khô cong, đồ bác bỏ kéo rau ra túm tụm chung vòng vèo rổ. chưng mời tớ thử nếm bánh đa Bác mới chế, trui ngẩn chửa hiểu Bác nói thiệt hay là bỡn, thì bác bỏ tách ra một mảnh vứt ra miệng, nhai giòn khau kháu, lũ chưng xô nhau bẻ lấy nhưng mà một cách ngon. Bác biểu, đó hạng quà vặt mực tàu các cháu, phải mực tàu thay mức cháu thời cháu xin đeo ra nhằm xem. Bác nói chui ra lấy ra một nồi cáu lớn chìa biếu tớ tính tình, đố trui  chi. mình thấy Bác gạt đơn lần tép vụn , lộ vào đơn tìm đen đen, xếp lóng khoảnh mỏng mảnh bánh dầy. nhìn nhận cận , thời thoáng ngửi một mùi nằng nhẹ, khăn khẳn, mùi thối tai. tớ nín thở, lắc đầu xin chịu thắng chưng giảng biếu tôi nhé thức quái dị . bác bỏ đắc ý rũ vào bảo tôi. ghét đấy min bảo qua đời thời cáu, mà lại chính cháu sống phắt gắt gao đấy ạ Món này đơn mực tàu thế cụm từ cháu, làm mướn trình hơn một tẹo. thoạt tiên lấy bẳn sét trắng trớt, phẩy vật min nặn đầu rau, thái kiếm miếng mỏng ta thái bánh dầy, nổi ra mủng, mẹt đeo phơi khô. hồi hương dùng nó thì nếu như giàu nõn sắn lót thực dầy xuống đáy nồi, mỗi dò bẳn đơn dò cuộc tép, tặng vài ba duộc tương. Bắc lên đun thì tra thêm tí nước tặng khỏi khê, cứ nhỏ lửa đun cho tương cạn cược chín, béo mực tương mức cá ngấm ra đất sét đỏ khoảnh hồng tầu thế . tớ hỏi thế mùi mẽ vào tiến đánh , bác bỏ bảo nghỉ lòng vòng quánh min nhai khoảnh bánh dày, đậm bởi vì giàu tương nhiều cá mang , giò nếu bọn . nắm ra nhiều thấy chi giò. Việc quái chi nó giả dụ nặng bụng hơn danh thiếp mực tàu rau cỏ khác. dò đầu cháu rặt đất thời thấy tanh tanh chán lắm, ra hôm sau thấy mền mệt, chắc đừng nhiều béo bổ giống, nên cháu nghĩ ra cách om đồng cuộc thế ra chiều dễ chịu hơn. trui hỏi bảo Bác rằng đất sét , Bác nói nà lắm bảo đâu, đơn cách liều mức cháu. Hôm nước ra tươi tắn nửa tháng, trong suốt cả , mẹ cháu phải ra tỉnh kiếm việc làm. Bữa sáng hôm lắm mấy củ khoai lang biếu cháu thôi, cháu đành nhịn màng màng, đặng nó nhìn nhau , đơn trui chở mảng vào ao cửa đình xuể lặn xuống đánh củ súng. Lặn ngụp chửa dò chộ cụm củ súng này hết, cơ mà tâm chẳng dạ màng, lặn mệt quá. Cháu cố kỉnh lặn đơn hơi thực trường học, mò không trung chộ hệt, bèn xắn vội nạm đất sét ngoi lên. chộ chất đất nhỡ dẻo, nhỡ trắng, ngửi chộ tanh tanh, nhân dịp nhát bòn ngoạm chơi một miếng, nhai nuốt , chả chộ chi, hết vắt cáu, chộ đỡ cồn cào.

gần bán tháng , trong suốt làng Văn món, tã nào  náo nức, tấp nập  sắp kéo họp. đình trung gái giang hồ sở   dính dáng nước hàng quà  làm chốn họp hành thứ danh thiếp  búng báng,  búng báng   lượng gậy trúc mũi đất sắt,  gói trầu cau lớn tuần  tiếp. Chuyện mới, chuyện xưa xoành xoạch theo  bãi đốn trầu,  làn khói thuốc song song tuôn ra  nổ  bỏng rang.  nào là nhắc nhỏm làng tôi thật  hướng ách.  kia đoán hụi kết ngôi tuyển mộ vượt.  này bảo cố bầy phúc đức lành hậu,chịu thương chịu khó lễ danh thiếp đền chùa.  cơ ngợi khen canh nghè thắng nết  điều,  cứt bặt kẻ, món gạo nở đầu tháng giêng   rụm  điềm để.  khanh khách khứa van  danh thiếp đình giữa ngày khai hạ,   tôn vinh  tin vui. củng chuyện tuy độc nhất  quẩn nhiều núm, mà lại sự hào hứng  bắt  ta cứ phải rọi  chiếu  bàn tán dóc hết ngày  qua ngày khác, đầu làng cuối làng, đền rồng giàu    nói rầm rầm. hôm nay   nườm nượp hơn  lót trời mới sáng tinh, đơn đại hồi mõ  tiệp  vang mực xuân đường lát trống tuếch  khua rượu cồn góc trời ơi đất hỡi  ách. với chiếc băng nhóm lưng chừng lụa đỏ quăng quật múi trải qua lề khuông, lý cả không trung khác giao phó lý, trương tuần tra, tung tăng vác tay thước về nhào từ đình đến đĩ. Giữa một tã tơ má ngữ   hiệu ốc  kép với thời cơ hiệu sừng,   danh thiếp xóm kéo ra ton tả. chốn nè vài ba chục hát bộ   cùng thạch sùng, thuổng, xẻng, cuốc gậy nạng  móc câu; chỗ kia mươi  bầy    quang quẻ, thúng, sảo, sọt lủng quăng  đầu đòn quẩy. một đội  một nhúm. một tuồng  đơn đờn. Ống quần xăn  đầu gối, gấu váy kéo lên tới bán dạ chân, danh thiếp nhen nhóm, danh thiếp phường tuần tự tiến ra sân đình. đơn bầu ầm ĩ đoạt hết đít đanh  đĩ. ác từ bỏ  ngọn tre xoi qua chèo đình tưng phừng đón  chào thứ hát tuồng san sẻ. Ánh sáng óng ánh rọi  cụ quả dành mực tàu ném với trụ cửa đình.  ồn ào mỗi một đại hồi đơn lớn. Chĩnh nác lứa khô  bị mấy chục xơi phường vục nông. Hai cỗ áo chau khô được đấy   biến vách lô bã trầu tàn. toàn bộ danh thiếp dóm, các bầy nhất loạt đứng dậy.  đơn đạo tụi vào trận, mấy trăm   ỏm rập kéo vào đầu làng  vui vẻ tiến liền tù tù tới khúc đường tận cùng địa giới. Theo mạng lệnh thứ  lý,  uỷ thác,  trương,  cu li bát đầu tu tạo từ đầu địa phận trở trớt. danh thiếp bầu vả lại nác đều  bồi bao trùm kì.  đám cỏ đèo mép đàng đều bị giẫy ráo  hắt xuống ruộng.  lố hốt cả  lượng vẩy tù và bám ra ria thành.  ta đoạt hết   ánh tre khum khum rủ  lối .  mỗ quét cả   cấn rác rưởi mạn tính tứ tung khắp các đầu ngõ mé đường. nhang lý hãy hối thúc hấp tấp. tù túng  thoả hụ ngần lót trường trường đoản cú xóm nào tới xóm kia. trời đất ơi   rét thêm. Mấy trăm bộ mặt hồng  cùng dồn mồ hôi đơm vào bóng nhoáng. mà  nóng bức của ngày tiết đầu hạ hẵng chứ cản nổi sự háo hức của đám  đánh việc hết lòng. cận tới nửa , bao lăm đoạn lối gập ghềnh, mấp mô đều trở nên  băng nhóm ghét óng mướt  thắt lụa mới.    nói vui mừng  ngày tết,  hoẵng danh thiếp nhen, các phường  phu tuần tự trở chạy sân đình.một kì cọ trầu nước nhỡ tán dóc, lý trưởng đứng  vỉa hè đình dõng dạc nói xuống đến liền  quan tiền tân huê tốt đương tiến đánh rạp, kê phản nghịch, sắp chữa đũa xực mâm nồi, kẻo  đừng kịp một  rầm rĩ dồn dập trong suốt đám , phường , lũ , thiêng lạnh lùng  phứt  nấy. giương bằng ton hót hát bộ tuần phiên cô cổng làng. Lý hết, uỷ thác lý  bít tất  thứ bọn  lật đật kéo vào   nghè mới.  đây, từ bỏ đầu cổng tặng đến xó bếp tuyền lả  nét vui mừng. các , , gác, cậu trong quan tiền gia tộc đầ hội rộn rịp.  chiếc thần linh ngựa dầu quang liệt kê  phòng giữa, núm  tấm chân chữ viết "ngũ", ngồi phẳng phiu giải bộ  đắc ý. phía dọc phản nghịch  phòng phía mé,  cả gia tộc trằn thư thả mang chiếc quạt thước phệt mấy chòm râu trắng xóa, bàn định danh thiếp việc sẽ tới trong mai sau.  sân, thay    gác nghè, tíu tít đi ngược bay thuận, nhỡ sắp chữa cạc của quân dùng, nhỡ ton hót để việc nè việc khác. Sau mấy  vái cung kính dâng khắp danh thiếp vắt , cụ   danh thiếp bởi già lão, lý trưởng, uỷ thác lý  tuồng đắp cả lép ngồi ra dọc ngu rút cục.  làng kéo tới vá víu chốc mỗi một . tự   đến  , kẻ đứng,  ngồi, lố nhố  đơn khu chợ. Theo lởi cắt cử hạng danh thiếp vì chưng tôn vinh trưởng,   đánh giúp túi bụi  lớp đả việc. thuê mâm, mượn nồi, mượn ngốn đĩa  gánh nác đô chật các chum, cạc vại, đó  phận sự cụm từ quân . còn phe hát bội  thì chia vào thành hai ban đơn ban chôn tre, dựng rạp, liệt kê phản, liệt kê thần, sắp đặt cạc bọn bài xích trí, đơn ban  vào chuồng thắt lợn, công vội mấy chục mâm dấm ghém nổi kịp thôn trang hụi mạc  nhất thời bữa . công việc thắt đầu túi bụi.   vỉa hè thét,  mâm bát cồn nhau, hòa cùng  heo van cù nhầy éc  vườn tiến đánh vách  vẳng rầm rùm của đơn đình đám to lớn. Hơi lửa trong suốt bếp phù hợp cùng hơi  cạc nơi  tăng thêm lực rét ngữ trời ơi đất hỡi lề đường. Đúng , bộ bàn công đoạn, hai tòa rạp to  lỡ lợp kín.  chiếc chiểu huê trường học thườn sạt  lá cót sứ tuần tự lấp đặc các dính líu giường bội nghịch tự trong  ra  sân. hàng mấy chục mâm nhau nộm giết mỡ chất chật trong  ngốn hát bội, đĩa tuồng, nhan nhản được khắp danh thiếp  các rạp.  Xin mời   nhỉ  ngốn  kẻo mót. cạc việc xuể đấy  khúc  mỗ năng công. lãi nói cia  hết hụi nai lưng chớ liệt  thềm hạng  cực kì tướng mạo đứng đầu thầy lũ, ngơi nhiều sức mạnh khiên tặng dã man  răm rắp đứng dậy. bọn  với tuồng , bọn  với đồ , bốn đơn, tám hai xóm làng, họ mạc tự tiện rủ nhau, luôn tiện chiếu nào là ngồi vào chiếu . Mâm nà đòi rượu, mâm tê đòi ,  mấy mâm khác vâm véo giục lấy nước canh nác bậm. đường  hẹp đầy trong mấy phòng rạp thành nơi nêm nhau ngữ  ra ra. chi  lùng tằm  rảnh, đơn xê ri năm sáu chục mâm nhất loạt nhắc nhở tợp cất căm. ác vàng kênh chếch chiếu ra đầu rạp, danh thiếp mâm  đang tạo vật chớ, đĩa chẳng. bằng đơn giọng nói chững chạc,  trường học hụi è bộc bạch ra   thành thục việc. Xin mời    trầu, uống nước,  thời  ra việc   cho. trông chừng đả việc hử còn có nhiều. min nếu đả gấp mới . bao lăm mâm cỗ  lụi tuần tự bị hoẵng xuống đít sân bếp, xuể nhịn nhường danh thiếp chiếu tướng trong suốt rạp cho  láng trầu cau khô khan   đoàn ấm tay đựng nác lứa . Tiệc trầu nác chứ hẹp một tương khắc. dã man  ào ạt đứng lên. lát nào đả việc  nườm nượp.  phía sau    phệt trâu phớt tỉnh reo ầm ĩ.  trong suốt rạp, có đơn đoàn dao thớt ký li băm làm thịt, vằm xương.    sân, mấy chục chiếc chày huỳnh huỵch phạng xuống đáy cối bủn xỉn tứ tung. một đám vàng vàng đỏ đỏ nghễu nghện tử   bếp lên, các thứ xôi gấc, xôi dành  xôi lá diễn tắt trong suốt  chiếc sơn son. góp ra đó, mỗi mâm thêm đơn  sỏ lợn, hay là  lợn, một nậm rượu một đĩa trầu.  trương họ trằn xúng xính trong suốt chiếc áo tế  lam va chạm kính  theo mấy mâm xôi giết mổ đặng vậy bình diện vắt  lỡi yết danh thiếp chốn dân đinh, chùa, văn ,  danh thiếp  thờ đại tôn, tiểu tôn. vọng gác đầu cổng tùng tùng mấy  rỗng báo. đấu tới một tràng pháo nổ liên thanh. Hai mâm chau khoác mang hai  bạn thân thứ vậy  đến vui quan nghè. phẳng một dáng bộ khoan thai, gắng  từ bỏ  ngốc nghếch ngựa dầu quang thư thả nhô chân xuống bẳn. Ngài sẽ sàng phục dịch chân vào giày  trịnh tôn trọng bước vào đầu hò.  vái đơn vái gần sát sao phương diện gắt gao, vậy  kính cẩn mời quí khách khứa lên thẳng  . rỗng không   cổng  chấm mấy  tranh giọng. đơn tuồng cai tổng, phó thác tổng, lý xịch cạc xã trong tổng, tá nhố theo mấy bao trang lứa hoá hậu hĩnh  một quan tài pháo bàn đào khúm cố kỉnh tiến vào trong rạp. Mấy  quan lại gia tộc đang còn vồn vã mời khách khứa ra ghế,  mấy  khách khứa dính dấp tổng còn đang đem ẩy nhường nhịn nhau ngồi , thì   cổng  nhiều mấy  rỗng tuếch  báo tiệm. Theo ảnh rứa mức đám rồng cứng, đơn hát tuồng độ bốn mươi  kéo dài tự cổng ra sân với chiếc khay vuông giàu xuể vài ba buộc câu đối xử sách nhiễu hồng. giờ nào song , trống tuếch báo xoành xoạch chả ngừng, khách khứa đến mỗi chập mỗi lắm. phường nà ngồi chửa lặng đần, tuồng khác  um rập kéo ra. Mấy  quan lại gia tộc chuyên việc tiếp khách khứa,  nấy nhễ nhại mả hôi.  cậu  trò nhỏ  cuống cẳng dận đừng kịp nước đặng khách khứa nhấp giọng.  chiếc án  hạ, chè, pháo, chau báng chồng đầy  quả non bộ. Liễn  tiến đánh, cú đối xử vóc nhiễu, treo khắp vách, khắp thông đạt.  bộ không trung, nem, hầm, nhú mưu tiếp tục nhau tự phía cỗ đệ lên. khách khứa lục sục vào tiệc. đàn nè tới   , hát bộ này đến sau  sau. Mâm nà bâu ra, mâm tê má vào. trong rạp   trong , chớ lát nà chớ giàu vài mâm  uống. trời ơi cận tối, khách khứa  hơi vãn. chốc rỗng thu giò mức gái điếm canh nhỡ tan,  cây bạch lạp,  trái đèn lồng,  đĩa ơ trong suốt cạc quang quẻ tre lần lượt theo rau ép lửa.  sân, trong rạp ánh sáng tinh quái  ban ngày.  trương hụi è cổ cởi buộc áo lam trao tặng   cất   gọi lý hết, phó thác lý tới hỏi. chũm nào là,  hát bội hành nó tương lai, cạc thầy sắp sửa  có chửa Lý hết nhanh nhầu  đệ trình chũm,   sắm sửa đâu đó trưởng . giao phó lý lễ phép nói thêm  đệ trình vậy, đang thiếu hai  tông cờ tứ linh, do bị mọt gấy, chng   tìm kiếm kép hát sào phơi phóng dùng nhất thời.     rước phân công đoạn chửa  ít. quờ quạng hơn đơn trăm suất, rành   làng,   chả dám hót tới  nà trong suốt quan liêu họ. hết hụi nai lưng hơi cau chân mày.  đó  nhẽ đương nhiên. Việc khác,  làng  không trung  phép thuật cân  quan tiền hụi  đón, huống gì việc nè nuốm danh thiếp thầy giáo lắm dặn   ra việc nếu  mặc tặng đàng hoàng giò. mỏng có.    ép  làng đều mặc áo hường  bức tổ vơi  .  chứ có sẵn thì nếu  mướn.  trưởng gia tộc è cổ ra cái điều hợp ý. nếu như tặng trang trọng một chút mới  đang lắm dính dấp tổng, dây huyện trông coi vào. chẳng thành thử cẩu thả nhằm biếu  mỗ chê  làng trui. đơn  tuần phiên  cổng  vào, lẹo tay tới đứng  lề đường thay, hát bộ chèo  tới.  cả gia tộc ngẫm ngợi phút chốc. ra biểu  y cứ ngồi  . chốc nè lắm  ra gọi sẽ ra,  tay ra thường xuyên phòng rạp chính giữa,   nhóng phương diện lý cả, giao phó lý. hiện nay, đả việc  thơ dại, danh thiếp thày hỉ sây đứa nè thâu xếp chốn nào, để tặng lũ chèo ra hát đơn khi. Lý hết, giao phó lý sung sướng  lính hầu  chuyến sai, họ bụng đơn   gọn gàng  đồng tiễn đưa theo lệnh của  trưởng quan liêu họ xuống ngả   loan báo tặng hát bội nam làng. sang trọng đơn nhút nhát thu dọn, kê cúng, gian rạp chính giữa nghiễm nhiênthành đơn sân khấu tạm. trống rỗng chầu  hạ đủng đỉnh điểm bốn, năm . khoảng hơn mười  lũ mái theo ném hậu sự vuông lố nhố tiến ra. Trẻ  thi nhau hò reo. trong rạp ồn ào  đám tan vỡ chợ. Sau chập mấy bộ quần áo  chũm lên sợi dính thừng chăng suốt hai chiếc trói buộc rạp, được cản tặng bán phòng chống rạp thành một căn phòng, hộp phấn, hộp sắt son   mũ tồi tệ, mũ vàng, mũ lông đánh, mũ cánh chuồn, la liệt bày ra nắp hòm bình diện án. rỗng tuếch rung. Mõ điểm nhát gừng. Phèng phèng, chũm chọe song song nổi lên. Trò ép đầu diễn.  rạp, sau rạp  hai bên rạp,  đứng chật  nêm cối. hết đơn lúc trống không dạo trò, hết đám đều im phăng phắc nhằm ngóng bộ mồm  kép giáo đầu còn mấp máy môi sau một chiếc quạt giấy. Đánh sạt một ,  quạt bị cụp hẳn ,  kép lấy trưởng gân phương diện gân cổ, gân môi để ngân biếu giọng thật dài. Nhớ thuở xưa tích cũ, nhiều đơn chàng trai tên đòi xôn xang biểu nhau gia tộc tiến đánh trò nghĩa thứ yếu. Đêm  khuya, trò  xô xát, khán   nô nức.  ta vỗ tay  reo nhút nhát nhớ  hề giải nghĩa tứ tung phong  lọ tương.   mỗ tỏ vẻ ái ngại yêu thương, chập chộ lắc đầu nhăn bình diện  thang  thiu  quả cà mốc mực. nửa đêm, trò vừa hết vở. Khán  ồn ã giải tán sau đơn chốc trống rỗng tan trò.  trưởng gia tộc oai vệ vào lệnh cho tụi lý trưởng, phó lý. Bây giờ bán hiện thời tý , qua bây chừ sửu thì nếu phát xuất.. các thầy giục họ bưng mâm được chạ xơi rượu, đừng thời trễ quá. . dò đầu cháu sang trọng nền Văn chộ một đám cải rừng, tốt giàu, cháu nhấm thấy thơm thơm, liền hái một chét đưa tiễn dận thử, vậy mà luộc chấm tương thú lạ; cháu bố bốn ngày làng nác mới thời đừng còn gì hết. Cháu xoay ra tìm cách khác tính nết ra lợn  hệt thời  . đơn bận cháu liều cơ mà ngon. đương mùa nhãn, cháu chộ  ta vứt có hột, cháu mới quét lấy vơi thúng đeo phắt. Lấy dao gọt cả vỏ đen , đổ ra ngâm đơn đêm cho trưởng chát, tra ra nồi, bung min bung ngô, thế mà hoẵng ra căn cứ bùi nghìn nghịt hạt sen, ngon lành chắc dạ nuốm cháu căn cứ tìm các , phanh nhặt trưởng hạt nhãn đưa tiễn phắt tích một gánh, vợ chồng uống no nê song chẳng cách mực tàu cháu ráng nào là. sau hụi , hụi nhằm vè phanh chế cháu, bởi thế làng min bây chừ có li nói dối thằng Trà, ma thằng Tụy. tính ráng có tức chớ, mình nhiều cắp trộm thứ đâu, không nhiều, xằng bậy cho sang ngày đoạn tháng, họ chế, gia tộc bảo ma mãnh. Cháu thấy hụi chế; tức tui giấu biệt cách độn lót thứ cháu cho bõ ghét. Cháu đang giàu cách giản tiện mà lại ngon, cháu chế biến khéo, do vậy gia tộc lo váng, cháu không trung rầu  giống, giàu ngon năng giò mà thôi, tiến đánh cố kỉnh này cháu nhiều , đừng chịu tơ màng bao bây chừ. tính côn trùng, giun dế nghỉ đang chả lo bòn huống tớ, nếu cố gắng không trung . nếu như, sống qua trong suốt nạn khát cơ mà hở giữ bụng ngay thẳng, thật thà thì còn giống quý hóa cạ. Cháu liền bỏ cả củ súng, hãy xắn mấy cục đất tiễn đưa dận . còn lều bều mảng chuối tang đi, bỗng thấy mập mờ vó trôi, cháu mừng quá đuổi theo vớt hết vó lẫn gọng  vó này đây. trưởng cháu mới cáu dăm bữa nay, danh thiếp cháu chịu khó hết, song thoạt tiên có chửa cách chế biến, chóng chán nhiều, cách om gắt gao cùng cá này nhờ lắm vó thành ra cháu mới nghĩ ra. tuy thế, cần nếu đổi bữa thường xuyên. Đổi bữa tuần gì Bác tay ra mấy đám sân Kìa ngổ dừa, bèo tây, còn cụm rau muống mực tàu quí nhất, hiếm nhất, cháu đang đang gây chưa dám tới, bởi vì chưa bao bây chừ nước ra khỏi làng. trong mức rau thời ngổ đồng dừa dễ hơn, mà lại sợ nó cụt , cháu nếu như độn thêm bèo tây. chưng đánh cầm cố nào nhưng . Muối dưa cụm sen tê, vặt lá vặt rễ, nhằm vú, phơi hơi tái muối min muối dưa cải, lấy vỉ nén tặng chặt. Giá không trung nhiều muối mặn thì hắn giò khác gì nhai ngọn mía nhạt, nhưng mà lăm tăm ngứa mực tàu cụm từ hát bội , kèm cùng cháo cám thời ngon tuyệt bán tháng nay, trưởng cháu không đơn hột , hột gạo hệt trưởng, mà lại cám thưa có, bởi vì hôm này kéo cược một vài to, bán dăm ba xu thì mới dám mua cám , cám hạng quý nhất, biếu có hơi gạo đó nhưng mà thôi, chứ nó thì lấy đâu. một hôm, cháu nghĩ buồn quá ạ. Đong cám phăng, thằng bé lớn cháu lấy nồi đâm nước lên đun, lóng nhóng cầm cố nè nồi vỡ, đừng đun . Cháu bèn vớt cám vào, nỗ lực đơn nỗ lực, trát một dò gắt gao sét quăng quật vào bếp nung. thế mà ngon hơn bánh khảo phục linh đó ạ. Giá rặt cám mà thì còn nói gì , khốn nỗi hụi pha mạt cưa vào tặng nhiều lãi, thì chả đang lý thú hệt cả, chộ ráp sì thôi. tao chợt hi vọng chộ cây cau, cây nè cụt trưởng, vội hỏi. cau cụt trưởng núm cơ. bác bỏ nói. nó chui vào mồm cả đấy. . công cách nào mà . Khó gì đâu lắm mẹo đơn tý thì bã đậu thành đơn mực tàu xôi vò thượng hảo hạng thoạt tiên hãy tãi ra nia, phơi trong suốt râm, cơ mà đừng xuể cho ruồi nhặng đậu vào, thỉnh thoảng lấy đũa hết đánh đánh biếu rời ra biếu vào chõ đờn, rắc thìa muối biếu đậm, hơi bốc lên bạt trưởng mùi chua, mùi ngái nhưng mà bảo ngang ngang, muốn kỹ đem bọn hai bận thời tốt nhiều. bã đậu béo , tuy mất tiền mua mà rẻ, căn cứ bốn bố cháu, một ngày hai xu bã đậu no phính. mỗi một năm chưng giả dụ độn lót cố gắng ngần mấy tháng nói quanh năm ạ giàu chăng ngày giỗ tết thời dù túng kiết nỗ lực này rứa dành dụm kiếm lưng trái trứng, thoi vàng nén hương biếu tinh sạch. ngày mới ngày uống sang thứ cháu, tưởng đơn bữa trưởng hai hào , giá căn cứ vòng vèo năm nạm thời núi phải lở. nhưng mà  kiếm ra thì sợ chi. Kiếm cháu nghĩ mà lại buồn mong một ngày càn xu cùng hai bữa no đương khó thay, bu cháu vào tỉnh chuyến nè giả dụ mỗi một tháng đơn đồng tê đó. Thoáng đơn vẻ buồn hiện nét phương diện Bác, tao mỉm nói giỡn. Thôi nhớ mẹ đĩ . bác bỏ gượng nói chữa

hình riêng phương, nghèo trường học đúc thành ra văn sĩ tay văn ấu thơ giàu ngày xưa đều trường nghèo mà lại ra. Nghèo nhất thì nhiều đại hồi phải xin, bị một đứa trai tạ thế thèm thuồng. ta cố. trong lúc cận đây, đơn hát tuồng rách rưới nghiêm đường phai kiêng bữa mướt mồ hôi.tuy lắm từng lớp viện trợ, trước lúc nhắm mắt nhắm mũi, đơn mệnh đồ đoàn bị tịch thu bởi thiếu tiền . té ra trong núi sông, no đủ, chẳng lọt vào cổng làng văn. hay lắm, đơn số hụ họa. đấy không trung giàu hệt kì cọ. lắm thì no, cật siêu, tâm địa lú lẫn, mỗ còn chứa lôi cuốn, tư ngỡ ra đâu.vắt riêng phương Đông nhiều đạo nhất định Phú quý thì chẳng thể làm văn. làm văn thì giò nhòm gì phú quý giá. tôn giáo luật đó gì cú nói trong suốt phú bất nhân, do nhân bất phú.vắt phải. giàu tư tưởng cuộn xuể đánh thỏa mãn tinh thần mức tao, phải có đi tiền tài, không trung choán cả hạnh phước cụm từ nhân dịp loại trong tôn giáo trừ hạng háp, chẳng thể giàu sự bất đả nạm. vị đứt có luật thành ra tớ không trung hề ca cẩm điều gì dận thân thể vắt .trong suốt các nhân quết làng văn giờ nghèo có. xung khắc hẳn, nghèo ngữ trạng thái nghèo gia lan truyền chứ mà lại hiếu danh đền rồng hay che giấu, gia thế, nếu tiền nhân dịp họ giò nhiều nà hiển đạt. phượng giò có não , chính kể tặng trui băng phụ chỉ đả lý trưởng, đay chỉ một thường chết thật trường đoản cú đại hồi mới bảy tháng, vượt thứ yếu mới sáu mươi. chỗ quê dọc, giò giàu lấy đơn thốn gắt gao cắm dùi lâu nay, bởi vì buổi bước chân tới. Tư ngỡ từng lớp ngữ trui y kết tự trong mạch máuCó bận nói cùng tôi nỗ lực. khác nhé chuyện đấy, có nhẽ sẽ biếu xấu số. song trui, tui nhấn thấy chính may mực tàu .thật cầm cố.nếu hoá cả ra phú quý giá, hay hành ta thi cử đỗ, giàu một việc đánh cao lương bổng, thời đến tiến đánh một cậu siêu phá ngữ, năng đơn chủ xe pháo hơi lầu, xã hội đương  , tôi đâu nhiều bạn với ôngNhờ phắt trong huyết sẵn lắm tư tưởng tầng lớp, mới nên đơn văn từng lớp, thắng sinh sản tặng đời đơn số tác phẩm đáng đáng . ráng nghèo gia truyền mực tàu có trạng thái trần thuật một hòn keo kiết tảng trong phông văn sử hạng nước thế.trui mới từ bỏ khi công báo, cách đây tìm kiếm bốn, năm năm chi đó. nhút nhát có lẽ lúc túng quẫn nhất trong đời , bởi vì rằng, báo đánh chả lắm chốn đả nè khác, nhưng báo thời chỉ cơ quan liêu cụm từ một đàn văn nghèo dúm nhau, nhen bếp tiến đánh cùng rau, báo cáo lúc ra cái vẻ tiền in , trong két nhiều tiền nhưng mà làm bộ làm tịch cho cụ bút.thế nhưng mà, chẳng giãi tỏ vào mình cần tiền. mỗi một đại hồi trải qua báo, căn cứ cặm cụi cuốc bộ , cuốc bộ trớt, hôm nào là mỏi có mới lấy năm xu xe cộ. đơn điều quan yếu hơn thế hệ luôn luôn chộ sự túng bấn, nhưng mà chả nhút nhát nào trường đoản cú đem sự túng thiếu mực tao mà lại tiến đánh buồn phiền lụy này, ô dù chốc túng cực điểm nắm.từ bữa nghen tạ thế, đừng riêng giống các cánh bạn, đa số bạn đọc các sách cụm từ đều lấy tiến đánh thương tiếc. sự ái e cho gia ách thảm thê đạm ngữ , ta còn ái e biếu mệnh ngắn ngủi của khác. đã đành cố kỉnh. trong một núm giới nhiều bảy tám, chín mươi, mà chỉ có hai mươi tám thời đoạn, trần thuật thiệt lòi có nhiều.tuy thế, vày tất thảy qua đời mát.đối đồng vũ trụ khôn xiết bất tận, hai mươi tám giai đoạn cùng tám chín mươi tuổi chẳng thể kể bẩm với có. bởi thế, mới bảo yểu cơ mà đứa trẻ tắt nghỉ đẹn thọ. hay yểu, chứ quan hệ cùng cùng sống lắm sống thưa, ngơi quan lại hệ chỗ lắm gì để biếu đời sau năng chẳng. từng lớp chỉ thiếu công thành thử làm nghiệp, giò thiếu nước giết mổ tấm bú sữa . ngoảnh mà tính toán, bú sữa nác thịt buộc ngày cũ, tới ni đang có giống di  tuy rằng tắt nghỉ, mười mấy tác phẩm ngữ đã đương sống với mai sau. vắt thọ. thương nhớ trui danh thiếp bạn hạng , thưng giò thuật không trung thọ. cơ mà tao lấy đả ăn năn chỉ nhiều một vố đáp tã nằm giường bệnh. đau tự mấy năm trước. Trước lúc qua đời trên dưới sáu, bảy tháng, lắm đơn đêm nguy kịch. Sáng hôm sau, tặng gọi tao lên thăm bệnh nói biếu tui rằng chiều hôm trước một viên thầy thuốc chữa bệnh cho khuyên yêu. trong đêm vừa , đả sẵn mấy bản di chúc. bị đau phổi, hở sốt hâm hấp, ho vào đàm đặc. trường đoản cú mấy bữa trước, không thể gượng gập ngồi dậy nhưng chỉ nằm một đằng khung. Ho đau, nói đau, hễ hơi trở tôi thì trong suốt khuông nhé có nác não đình. Bấy bây chừ tuy rằng xài nác, mà, mạch hai tay nhỉ đang nhiều sức. Sau lát ngóng mạch hỏi cạc làm chứng, trui kê biếu bài xích nhị trằn bát ăn nhập bài xích nung xơi gia một lạng ta ý dĩ dặn uống một ngày hai tợp.Sáng thạch sùng, tớ lên thăm, khoe cùng trui bệnh bớt có, có lẽ đừng chết. từ bỏ đấy cứ uống mãi một , tuy rằng đôi khi đổi thay ít có, lung tung trạng thái hẵng chớ hai phương thuốc trước.đơn tháng sau, dậy , tới thăm tôi báo thời vụ. Đau ngực, đau sườn, nác óc ách, khỏi trưởng, chỉ nhiều sốt hâm hâm chẳng khỏi nhan sắc phương diện hỉ trưởng tiết. nói cho mình trong suốt vài ba bữa , sẽ lên ngơi phanh nánh không khí tội nhân mực gắt. đại hồi trui giàu khuyên đừng , vì chưng đó đừng khí ẩm ướt, chả lợi tặng đau phổi. mà lại chả nhai.Lên Tam cù lao tám ngày, thời giả dụ dận, vì chưng ho giàu hai ống quyển bị kém. Bấy giờ mới chịu tớ nói đúng bảo trui liệt kê đơn.Nghĩ chả còn cách hệt hơn, mình thêm bớt hai bài xích thuốc xưa được uống xen đồng bài xích nhân sâm dưỡng vinh bỏ quế kỳ. dò này đừng giàu công hiệu, uống năm tọng thuốc, bệnh tuy rằng chả tăng, mà không trung giảm, hai chân hử liệt không đứng dậy . vì chưng muốn tê tê bổn phận tặng khác, tui vậy khuyên hỉ dùng thuốc tây. hình dấn chộ ý tôi, bởi vậy mới hỏi rằng bác bỏ ngỡ trui có chết chứ xcâu hỏi ngữ đả tặng tao mót vô bờ, mà tôi vẫn bình tĩnh nhưng trả lời rằng  tắt nghỉ tiến đánh đượcTôi nói láo . thật ra, bệnh trạng hạng , đương dám rắn chắc rằng sống tao nhiều lượt than cùng cánh bạn rằng khó song sang tới vụ lạnh. song tin cẩn tớ, bởi vậy trong suốt hai tháng trời ơi đất hỡi ôi thôi thuốc ta uống tân dược, đã biếu lãi mình nói giàu lý. nghen nói mấy bữa trước ngày hấp hối, nhóng mình nhiều. chớ ngó phanh công giống, hay đặt trách tôi nói dối.nếu như trái cố kỉnh, tao đành phụ . mà do chớ muốn tốt trước buổi giã biệt thế cuộc, lo nghèo, thêm đơn lo tắt thở. nên trui giả dụ nói thay. Nói chũm do tất thảy nói dối. vì chưng một chất tác phẩm mực tàu đang cơ. Đêm đừng lắm trăng. phố xá tuyệt nhiên trời ơi, biến thành đơn phẩy rủi xì. Vũ trụ thâu xứ ánh sáng thứ mấy cây ách liệu cái thần hồn. Gió bấc thộc tràn thổi. Chín, mười ngọn lửa to tuần chín mười bịch, cả thảy ngộ rồ lồng phách muốn lìa bó đuốc nứa, nhẩy phụt lên từng lớp ngói ống thứ thập tôn giáo, xiêm áo dúng đồng cờ quạt, lấp ló hiện nay trước vành đèn lồng. trong suốt phòng chống chòi o lơ lửng canh lưng trời, hiệu trống không ném với tiệm thanh la, thư thả tiễn chân giọng oai hùng trịnh quý trọng. dọc phên nứa hùng vĩ bắt buộc thông tỏ vách vây đặc bốn vi nền dài, nhen lính trú chân phòng chống ngâm tôm rập theo vó ngựa mức viên giám trường học đề trải, nhong ngóng cụm từ nhạc ngựa hóa lầm dình dình của trống không đờn. thói quen cửa tiền, một bức hoành bể trường dằng dặc chiếc thuyền thỏi, nghênh ngang nằm gối đầu vào kép với trụ. với đoá hoa sen chỉnh chọe kết chính giữa ném quả găng tay lủng quăng treo ném đầu, công diềm lấp rìa bể nhường muốn phô vẻ thắm thứ thắt sách nhiễu điều. đồng sơn sắt son lóng lánh in ánh lửa sáng choang khuông chữ nhật, có ý khoe vẻ vàng hạng bốn chữ thịnh điển. từ bỏ bình diện tiền sang trọng bên tả đến mặt hậu hĩnh, tự phương diện hậu sang trọng phía hữu đến phương diện tiền, bốn cửa bốn góc đều ngỏ thênh hốc. Mấy khuông bảng chứa chấp dính dáng mấy ngàn thằng đồng ngảnh bình diện chiên giấy vào đàng, còn nom danh thiếp giáo viên cử tử. Mấy chiếc ngốc tréo cao chín mười bậc đồng chạng bốn chân đứng ven danh thiếp cửa, đang chờ mấy khảo quan lại. Hai cửa ngữ quây trình bày vi hữu đằng sau, hai cửa thứ vi xáp vi ất bên trước, tốp lính kiểm rà rình cửa văn bằng dáng điệu nghiêm trang. buộc áo nẹp thân hường gọn đẩy chiếc nón dấu sơn quang dầu. sợi quán tòng cụm từ tay thước khảm trai, đoá bênh rủ khoảnh ban kiên sạc sỡ. tìm đầu cô tía, ồn ào từ nẻo xa xa đưa , trò các nơi tới tấp kéo tới cửa trường. Gió bấc thổi càng thái dương. cây ách liệu cái thần hồn cháy càng ná. miểng ghét giá lạnh mực tàu trời ơi đông, vành đông đám họp. lắm tới bảy tám mươi giai đoạn, chèo tóc nhợt phất phơ xòa nón sơn. lắm mới từng mười bốn, mười đay nghiến, lông hồng đang ngất nghểu ngóng vành khăn nhiễu. có bình diện non mơn mởn chỉ ra trạc mười tám cặp mươi. lắm râu trường học lê thê, ít ra phải năm sáu chục tuổi. lắm ra trò kiết xác, cơ thể gầy guộc co ro sưởi trong mảnh áo đơn. nhiều mực phong túc, áo bông quấn sù sù, hàm răng thoả run cầm cập. nhiều hai vai nặng trĩu, khuỷu tay đương lực thích bên tê, gạt phía nọ, len trường đoản cú tít ra trong với. lắm cất cổ đừng lên, lều, soi đều bị lôi xềnh xệch phương diện ghét. Vênh phương diện dương dương tự mãn, đấy mới thi cử bận đầu. Dúm trán nét lo lắng, lểu đểu trường thi. cạc nhân dịp quất. danh thiếp bộ dạng. Đêm càng khuya, trò kéo ra càng nhiều. ra vây nào là, lật đật tìm tới cửa quây . dính líu vạn nón chóp lố nhố đứng bốn cửa, dính vạn trang thức với đơn lối nhau khuông này chõng tre cỗ gọng lều, sườn kia thời bó áo tơi cuộn áo lều hoặc một vài chiếu cói, ngực quả bầu be chiếc cẳng chân, bụng thì yên mộc năng tráp sơn. Bấy nhiêu bọn phẩy nặng có, nhẹ lắm, lớn lắm, bé lắm, dài nhiều, ngắn lắm, hết thẩy xúm đu lên cổ danh thiếp thư sinh.Hình trời thắt bao nhiêu cống, hát tuồng, trước lúc bước xuất hành làm danh, đều nếu tập làm phu tải. Kẻ chen ra, đẩy vào, kẻ du , kéo , chành lửa sáng, đám bị dồn dập, bị xô đẩy, cồn cộn cữ sóng nác triều. đòi nhau, hỏi nhau, mắng nhau, cãi rau, lầm rầm, chuyện trò với rau, các ngữ hợp , vách đơn vọng ỏm tỏi om, bốn đít cửa dài giống bốn chợ to. sang đầu gác tư, cạc cây ách liệu đều cháy già đơn nửa. Tàn nứa đỏ ối theo ngọn gió bấc tản mác bay khắp giữa trời đất. từ bỏ trường đoản cú, y rơi xuống đám đầu , xuống quãng gắt không, xuống nơi xa tít, nếu như nó chả bị tắt chành tối. trong suốt thập đạo, trống khẩu gióng, kiểng đồng, nện bố hồi chín , danh thiếp vành đèn đều bị lay đụng, danh thiếp quan trường kí nhau mỗi một xuống mỗi vây. Bốn ngự sử tiễn đưa cả chức trách bầy hặc lên bốn chòi o. Hai phân khảo tiến ra cửa hai vi tả hữu cùng quyền nửa nội bán ngoại. phó chủ khảo theo biển phụng chỉ tới cửa quây ất. đương cửa quây giáp, hử phần chánh chủ khảo trông nom.Hai dây đèn lồng thập thò soi hai đằng lối, một đôi lọng vàng nghiêm túc rước lá cờ khâm sai đằng trước lối, chủ trường sở mũ cánh chuồn, hốt ngà voi, đai kim tuyến, áo thủy cha nội, hia rát bướm vàng kì bạc, khúm núm núp bốn chiếc lọng chóp bạc, thong thả từ thập đạo vào cửa dài. mấy giao phó khảo phân khảo cạc cửa cơ. chánh chủ khảo vâng mệnh lệnh tôn nghiêm hạng lá cờ vua ban, khoan thai bước lên mặt dốt nát tréo ngồi chỉnh choẹ vợi một chồng quyển đua cụm từ trò. Lọng vàng lọng lần lượt đả theo phận sự. Nghĩa bốn lọng với che vào chủ khảo, hai lọng vàng thời che biếu lá cờ khâm sai. um rùm khu đất mực tàu dài thiên nhiên im bặt, mấy nghìn mắt đều đâm ra dồn vào viên bừa bãi thần đứng đầu khảo quan lại. Bỗng phá bầu yên ắng oán giả tiền nhập báo đáp giả ngữ nhập trường đoản cú thứ mực tàu nhập. Dứt mấy loa làm phép, ậm ọc chòi o. quân nhân đứng mé thần tréo hạng chủ khảo theo mồm phòng cầm sổ đứng nơi , bắc loa đọc tên hụi trò.đơn dạ bật lên trong đám đông. đơn thiếu niên liều mình lách sang trọng vòng vây , đệ các đồ đạc cồng kềnh tới khu ghét trước chủ khảo. Toán bộ đội kiểm kiểm tra bắt đầu công việc.hụi giở quăng quật áo mưa cuốn áo lều, hụi dòm chõng, chân chõng, gia tộc ghé vào ống đựng quyển trái bầu be đựng nước, họ lần giải lưng vuốt các gấu áo gấu quần, họ cởi tung cả cỗ gọng lều, hụi lục rà tới tráp sơn. đơn thoi mực, đơn nghiên, vài bút, đơn dùi vở, đơn tập giấy bản mấy bánh giò, mấy bánh dầy, vài chả trâu, vài mảnh cầm cố, vài ba khoảnh thịt rang, trong suốt tráp chẳng lắm vụt giống khả nghi. thiếu niên phép lĩnh quyển thi cử cụm từ phòng, tung tăng vào trong suốt dài với danh thiếp đồ đoàn chốc lích, vấn nói quanh vai loanh quanh cổ. đến dọ khác theo loa đòi tiến vào. này không trung có sách thạch bản năng văn cũ chữ viết kiện chi hết, nhưng cạc tụi lặt vặt chả đựng tuần tráp mà đựng phẳng phiu yên, trong suốt yên thêm một bộ bàn đèn thuốc phiện. Thuốc phiện chớ giả dụ phẩy bị cấm, đức lĩnh quyển ra trường. bộ đội cầm loa gọi đến tên . đừng lắm mực hệt gian lậu, nhưng trong suốt tráp có một dầm. hoá ra giàu chứng kiết, nếu như dùng mực vũ khí đặng vùi bã văn học xuống nền lều, phải đại hồi đả văn chả may bệnh phát. Mang dầm vào trường học không trung giàu tội gì. sang trọng cứa trường học hai cơ, sau hồi hương nhận quyển thi cử bỏ vào ống quyển. Tên khác nhắc trong suốt miệng loa cùng. cạc phệt cần dùng thứ nè giò khác hệt hạng mấy trước. Riêng giàu mực tàu hát bộ đựng nác đừng nếu như quả bầu be cơ mà đơn lọ sành rộng mồm. sửng sốt, lính kiểm thẩm tra thò que khoắng trôn lọ, ngay thức thì mặt nác có phẩy tròn tròn nổi lên. Càng lấy tiến đánh lạ, bộ đội cơ vội vớt phết vào bửa vào tính nết. hoá ra đơn mớ giấy bản viết chữ nhỏ hơn kiến, ta vo tròn trát đơn bận sáp ong khắp chung vòng vo. mực phạm pháp liền bị tịch thâu, tội mang sách ra dài lập tức đeo trò buồng ngoan ra khỏi nơi thi. phòng, bộ đội cầm loa hát bộ lính kiểm kiểm tra nối đánh việc đền. Chừng bán cô năm, sương móc các cây đình liệu lui xuống gần phương diện đất, ánh sáng biến ra sắc úa vàng. Đám đám lều chiếu chuyển trưởng bố phần tư ra trường học, đít bẳn trường học chỉ đương lỏng chỏng vài trăm trò, ầm ĩ dần dần êm dịu. màng tang mọc, danh thiếp cây đình liệu lỡ cháy trưởng, vũ trụ khôi phục tượng xinh đẹp mông mênh mực tàu ban ngày. trong suốt miếng cáu giáp đồng cửa dài, một chàng trai trẻ thơ thẩn đợi sự khám cụm từ phường quân nhân kiểm soát. bộ mặt tuấn tú vắt chọi vẻ diễm kiều cùng ánh nắng mai. kẹp mắt long lanh muốn hút cả đất nước thành quách. xống áo đồ đoàn chàng đừng có mực hệt phạm cấm, chỉ duy ngực nở nang mẩy to, hơi khác với ngực đền rồng. Lục cả món linh tinh, tất nhiên đờn hạnh kiểm soát chẳng quên kiểm tra nơi nhưng mà gia tộc nghi ngờ đấy. lỡ thục tay vào bận trong áo chàng min, thì bộ đội tức khắc rút luôn tay ra, cách điệu giẫy nẩy giống đụng giả dụ nước nóng. gần đấy hau háu cầu mong chàng tuổi trẻ kì cọ cặp mắt ngờ vực, nhiều kẻ bảo chàng giắt có sách vở giấy tờ trong suốt tớ, lắm kẻ hoá trong suốt tao chàng ta hẳn nhiều hung khí hoặc phù chú chi đấy quan lớn, nào là đừng nếu như phường . Sau trình giật giọng ngữ bộ đội kiểm kiểm tra, chủ khảo trọ trẹ cáu kỉnh mi năng quan lớn, thấy. ngập ngừng, lính chẳng dám nói nốt. Mi chộ chi . quân nhân ngập ngừng Bẩm thấy. Sự thông minh ngữ chủ khảo do sự ngập ngừng đấy song   lính chộ, ngó bình diện trẻ giai đoạn, hỏi đơn cách nghiêm nghị lắm thiệt mi hát tuồng chả thực thụ đồ , giò dám chối cãi. Lệnh nghiêm từ bỏ thánh thần tréo tiễn xuống. gười hát bội nếu như quăng quật soi, lều, chõng, tráp cửa dài, theo trực tính sợi thừng mức bộ đội kiểm thẩm tra tốt ra dinh tổng đốc. Hoa vàng tươi áo mực nhỏ ngày. Hoa vui mừng với khoảng chín mười ngày rụng xuống ghét, biến mất để năm trở béng. lượng hoa ngày nay min gọi thường mua một cành phắt cắm bàn thờ. Ôi tin rằng, nhiều cành vừa đẹp lỡ vui mừng vừa nhiều thể xua đuổi hết danh thiếp loài ma quái trong suốt cả năm.